I hate resorting to violence! -Jaina Proudmoore

Aliance

17. září 2010 v 10:38 | Sylvanas |  Warcraft
1

Aliance je jedna ze dvou hlavních politických frakcí smrtelných ras na Azerothu. jejím protějškem je Horda.
aliance se skládá ze silných kultur, které jsou vázány né zoufalstvím nebo nutností, ale abtraktními hodnotami, jako je ušlechtilost a čest. Kdysi byla Aliance známá jako Aliance Lordaeronu, kdy byl její střed právě v Lordaeronu(dnešní undercity). Nicméně, byla aliance nucena přesunout část svých sil na Kalimdor a jihovýchodní království Khaz Modanu a Lordaeron pod náporem Pohromy padl a byl zničen.
Od té doby ztratila mnoho členů, ale i získala nové spojence.


human
Lidé ze Stormwindu
Království stormwind bylo jedním ze zakládajících členů Aliance Lordaeronu. Bylo téměř zničeno při první válce(první válka s orky). Město bylo opraveno až po druhé válce. Jako jedno z mála měst lidí nebylo ovlivněno třetí válkou(nemrtví).
V čele je král Varian Wrynn. dříve, v jeho nepřítomnosti, vládl jeho syn Anduin Wrynn(s pomocí Bolivara Fordragona). Další představitelé jsou arcibiskup Benedictus-hlava církve svatého světla; dříve také Katrana Prestor(ve skutečnosti dcera Deathwinga Onyxia)
Hlavní město je Stormwind city na severozápadu Elwynnského lesa.Vliv stormwindu ale sahá i do okolních zemí, včetně Sentinel hill, Lakeshire  v Redrigeských horách a Darkshire v Duskwoodu. Další místa přidružená ke stormwindu jsou Nethergarde Keep v Blated Lands, Rebel camp ve Stranglethornském údolí, Menethil harbor v mokřinách Westland, město Southshore v Hillsbrad foothils a Chillwind camp v západních Plauelands.
Významná námořní flotila umožnila Stormwindu rozšířit se přez moře do základen v Boreanské tundře, Howling fjords, Grizzli hills a Dragonblind v jížním Northrendu.
Už po staletí používají pro dopravu koně.

Dwarf

Trpaslíci z Khaz Modanu
Království ironforge se skládá převážně z trpaslíků klanu Bronzebeard, kteří stále sídlí ve starobylém městě všech trpasličích klanů. Zavázali se k Alianci pro invazi orského kmene Bleeding hollow do Khaz Modanu.
Jsou vedeni králem Magni z klanu Bronzebeard.
Hlavní město Ironforge se nachází v severním Dun Moroghtnu. Království ironforge ovládá několik osad v khaz modanu, včetně Kharanos a Thelsamar. vzdálenější základny, jako Dun Garok a Bael modan jsou výsledkem průzkumu ve službách Aliance. Průzkumná liga sestavená z trpaslíků má základny v Northrendu, včetně základního tábora ve Storm Peaks a malé základny v Howling Fjords.
Trpaslíci žijící ve vysokých horách khaz modanu k sobě připoutali horské berany, které požívají jako koně.

gnomka

Gnomové z Gnomereganu
Bratranci trpaslíků spojují jejich dlouhodobé vztahy, kdy gnomíci poskytují Alianci téměř technologické zázraky na podporu v boji proti nepřátelům. Jejich hlavním městem býval Gnomeregan, který se nachází v západní části Dun Morogh, ale ten byl napaden a následné dobyt troggy. gnomové museli uprchnout a najít bezpečí u svých vzdálených příbuzných  v Ironforge.
Jsou vedeni vysokám Tinker Gelbin Mekkatorque, králem gnomů.
Jejich základny lze nalézt v Blade Edgeských horách v Outlandu a v boreanské tundře v Northrendu.
Vysoce inteligentní a odolní gnomové mají vytvořené své vlastní stroje pro přepravu- mechanické slepice (mechanostrider)

noční elfka

Noční elfové z Darnassu
Noční elfové žili pokojně po staletí ve stinnyých lesech Kalimdoru, kdy se spojili s přeživšími z Lordaeronu a Trallovou hordou na příkaz Medivha porazit archimonda v bitvě u hory Hyal. Nicméně odlesńovací akce orků v lesích Ashenvale je přinutily odtrhnout se od Hordy a připojit se k Alianci.
Jsou vedeni nejvyžší kněžkou Tyrande Whisperwind a (s abscesí archduida Malfuriona Stormrage) archdruid Fandral Staghelm.
Další představitel je generál Shandris Faethermoon velící Sentinelské armádě.
Hlavní město Darnassus se nachází na Stromu světa- Teldrassilu u pobřeží severního Kalimdoru.
Jejich základny lze nalézt v astanaaru a forest song(jsou tam společně s Draenie) společně s ashenvale, Feathermoon Stronghold ve Feralas, přístav aubedine v Darkshore a Sylvanaar v Outlandu
Noční lefové si v průběhu staletí ochočili mnoho zvířat a magických bytostí, včerně hippogryfů a nightsaberů, které požívají pro svoji přepravu, a jiné magické bytosti které jim pomohly při konfliktech, jako například horské giganty, chiméry a magické draky.

draeneika

Draenei z Exodaru
Uprchlíci rasy Eredar při útěku před jejich poznamananými bratry, hledají spojence v boji proti plamenné legii. Žili na Draenoru(Outland), dokud je nanapadli orkové již pod ovládáním plamenné legie. Nakonec utekli v Exodaru.
Jsou vedeni prorokem Velenem.
Hlavním městem byl dlouhou dobu Shattrath v Draenoru, dnes známém pod jménem Outland. Aktuální hlavní město je Exodar, který se nachází  v západní části Azuremystského ostrova u pobřeží severního Kalimdoru.
Draenei patří základny v Azure watch na Azuremystském ostrově, Blood watch na Bloodmystském ostrově, Forest song(společně s nočními elfy) v ashenvale, Harborage ve Swamp of Sorrows, Chrám Telhamat v Hellfire Peninsula a Telredor v Zangarmarsh.
Draenei si s sebou přivezli z Outlandu jejich obrovské elleky(něco jako sloni), které používají pro přepravu.

1

Worgeni z Gilneasu
Vedeni králem Gennem Greymanem.
Dříve byli jedním z nejslavnějších lidských národů, Gilneas byl jedním ze zakládajících členů Aliance Lordaeronu, ale osamostatnil se po druhé válce, aby zabránil střetu s "konfliktyjiných lidí" Ale země i lidé se transformovali následkem worgeního moru, který vyústil v občanskou válku. Oficiálně budou vráceni do Aliance ve WoW:Cataclysm.
Jediné další známe osady jsou Duskheaven vna neznámém místě v Blasted Lands.

Části Aliance
Azeroth

Azeroth
Křehké příměří mezi Aliancí a Hordou v důsledku třetí války bylo brzy rozbito, když propukly boje mezi různými frakcemi:
- Liga Anathoru- hlavní síla nátoda Stormgarde. Aby bylo možné zásobovat vojáky, byla kultivována Arathi highlands(přispívá Alianci cennými zdroji), liga vtrhla do Arathi Basin spolu se silami Forsaken a bojují mezi sebou o cenné zdroje země.
- Stormpikeská stráž- trpasličí výprava do údolí Alteracu za účelem hledání relikvií a pokladů z minulosti, které vedly k otevřené válce s orky z klanu Frostwolf, kderý sídlí v jížní části údolí.
- Silverwings sentinels- postupné odlesňování lesa orky klanu Warsong, sídlícími v jížním Ashenvalle, je donutilo opustit své hlídky. Elfové začali tlačit na orky, kteří jim ničili jejich vlast.

Outland

Outland
-Synové Lothara- zbývající členové bývalé expedice aliance do Draenoru po druhé válce, kteří spojili své síly k znovuotevření Temného portálu. Skládá se převážně z lidí, vysokách lefů(Quel´thalas) a wildhammerských trpaslíků. zástupci jsou hlavně v Honor holdu v Hellfire Peninsula, Allerian Stronghold v Terrokarském lese a wildhammer stronghold v Shadowmoon Valley.
- Kurenai- neboli Vykoupení, jsou přeživší klanu poškozených Draenei v Outlandu v Nagrandu.

Northrend

Northrend
Valiance Expedition- Hlavní síla expedice Aliancev northrendu, vedená lordem Bolivarem Fordragonem.
*7.legie- skupina veteránů aliance z minulých válek, usilující o boj proti hrozbě Naxxramas v Dragonblight.
The Silver Convenant- militantní jádro vysokých elfů, kteří se spojily pod praporem Vereesy Windrunner a kteří nesouhlasí s Dalaranem, kvuli přijetí ras hordy. Spojili své síly s Aliancí v Nortrendu.
Frostborn- Sídlí ve Storm Peaks. Ztracený národ trpaslíků vedený Yorgem Stormheartem(ve skutečnosti Muradin Bronzebeard s těžkou amnézií)
Průzkumná liga, vedená Brannem Bronzebeardem, hledá vzácné artefakty z trpasličí historie.


Ostatní členové, frakce a spojenci Aliance

-Lidský národ Theramore, se sídlem na Theramorském ostrově(Theramore isle)v Dustwallow Marsh
-Pod vedením hrdinky Třetí války Aliance, lady Jainy Proudmoore
- Založeno několika uprchlíky, kteří utekli na kalimdor ve Třetí válce ze všech lidských národů.
- Národ je spojen s frakcí Stormwind.

- Lidský národ Stormgarde, se sídlem ve Stormgarde city a útočištěm v táboře Pointe v Arathi Highlands
- Vedeni princem Galenem Trollbanem.
- Stormgarde byl první velký národ lidí na Azerothu, z něhož se odvíjely ostatní národy. Nicméně, národ po třetí válce začal rychle upadat, přišel o hlavní město a mnoho území.
- je spojem se Stormwindem a Ligou Anathoru

- Lidský národ Kul Tiras se sídlem v hlavním městě Boralus(Kul Tiras island a Crestfall island)
- Pod vedením Tandreda Proudmoore. Dříve veden jeho otcem, hrdinou Druhé války, Lordem Admirálem Daelinem Proudmoore.
- Staré lidské království obchodníků a námořníků. Odolali těžkým útokům hordy během druhé války, ale do značné míry se vyhnuli a díky tomu přežili třetí válku. Mnoho jeho občanů se připojilo z výpravě Jainy Proudmoore na Kalimdor, kde založili národ Theramore.

- Klan Wildhammer trpaslíků, pod vedením Falstada wildhammera, se sídlekm v Aerie Peak, Hinterlands.
- Dříve žili v Ironforge, vlastní území v Grim batolu, obě opustili po sérii občanských válek s jinými klany trpaslíků.

-Vysocí(Vznešení) elfové, kteří zůstávají nedotčení zlou magií a jsou loajální k Alianci. V současnosti jsou rozptýleni v mnoha osadách Aliance. Jsou vedeni panem Hawkspearem na Quel´Lithien Lodge ve východní Plaguelands, někteří vedeni Jalinde Summerdrake v Quel´Danil Lodge, v Theramore pod vedením kapitána Darilla a v Dalaranu jako součást Silver Convenant.
-někteří půl-orkové jsou členy aliance(a někteří členy Hordy)
- Cenariovy děti úzce spolupracují s nočními elfy na celém Kalimdoru
- Furbolgs z Stillpine Hold, pod vedením náčelníka Stillpine, spolupracují s draenei následkem dobrých vztahů s nočními elfy.
- Wintersaber trenéři ve Winterspring jsou skupina jezdců elitních nočních elfů, kteří poskytují své mounty členům Aliance, kteří dokážou, že jsou toho hodni.
- Několik Dark Iron trpaslíků se připojilo k Alianci pod vedením Moira Thaurissan(v datadiski Cataclysm)


Po skončení druhé invaze

Události po druhé invazi donutily Alianci spojit se s nočními elfy a s hordou. První spojení vydrželo, to druhé ne.
Po druhé invazi se mnoho z přežívajících vysokých elfů přejmenovalo na krvavé elfy a znovu se navrátili k Alianci, jen aby znovu odešli po pokusu o očištění od Grand Marsal Garithos. Vysocí elfové zůstali loajální k nové Alianci, zvlášť té v Teramoru pod vedením Jainy Proudmoore a v okolích na Quel´Danil Lodge. Nedávno odešli také to northrendu jako součást Silver Convenant.
O několik let později se k Alianci připojili Dreanei.Daleko od domova se snaží vytvořit si novou základnu na Azerothu z trosek Exodaru, stejně jako získat si důvěru a spolupráci Aliance.
Během datadisku Cataclysm se k alianci připojí i další rasa- worgeni z Gilneasu.

Organizace
Aliance není jednotný útvar, ale je to koalice vzájemné vojenské a hospodářské pomoci. Území aliance leží u sebe, jenom Theramore byl kdysi považován za oficiální domov nové Aliance, ale to bylo v době, kdy byl Stormwind ovládán Onyxií (jako lady Kantara Prestor). Neschopnost Stormwindu jednat donutila Theramore i noční elfy jednat na vlastní pěst, což ještě oddálilo spolupráci mezi oběma kontinenty. Tak to bylo až do příchodu krála Variana a smrti Onyxie.
Varian získal důvěru nočních elfů za přímou pomoc, a Jaina je neustále králův poradce(a mírní jeho názory) takže se Theramore a Stormwind zase spojili.
V minulosti byla určitá pravidla, zvyky a předpisy překážou vzájemné spolupráce v Alianci. To způsobilo, že se značně zpomalovalo tempo, kterým mohla Aliance kultivovat své země a slávu. Přes problémy a intriky ve vedení , všechny části Aliance jsou neotřesitelné ve své touze získat zpět sou slávu a všichni členové nenávidí Hordu. Aliance je velký a mírový útvar, který by mohl být legendární, ale jejich touha po míru je silnější. Především tam, kde Jaina Proudmoore a Tyrande Whisperwind jsou dobré v koordinaci úsilí na Kalimdoru, Lady Kantara Prestor pracovala na rozložení Stormwindu ve Východním království, ale byla zabita a její místo zaujal král Varian Wyrn .
Dokonce i teď jako vždy jsou lidé spojeni s Aliancí a jsou nejpočetnější
a diplomatičtí členové Aliance.Armády Stormwindu jsou rozmístěny po celém Východním království a snaží se získat místa jako Duskwoow, Westfall nebo Redrigské hory. Armády Ironforge jsou rozmístěny převážně v Khaz modanu spolu s jejich spojenci gnomy. Armády nočních elfů brání hlavně severní Kalimdor před odlesňováním způsobeným Hordou z Ashenvale. Zbývající draenei se stále snaží zajistit si svůj nový domov na ostrově Azuremyst, ale jsou také umístěni na Outlandu. Nedávno se připojil Gilneas, jehož armády se brání nekonečnému náporu Pohromy.

Síly

dwarfik s engi

Technické umění
Strategie v boji je prvním krokem k vítězství a Aliance ji používá k jejímu naplnění. Využívají svoji početní převahu aby převálcovali opozici se štítem a mečem. Někteří mají k dispozici tajemná kouzla, ale ti jsou schovaní mezi ostatními vojáky. Málokdy je uvidíte v první linii. Mají některé pěchoty trpaslíků a draenei, kteří prokázali velikou pružnost v boji. Aliance je také známá pro svou těžkou jízdu, kterou rytíři a paladinové nejednou porazili orky, démony a nemrtvé. Tito bojovníci jsou již dlouho symbolem armády Aliance.
Typické je také používání dobrovolných taktik, lukostřelba nočních a vysokých elfů v kombinaci s vynikajícími technologiemi a manévry jim pomohly obrátit bitvu ve svůj prospěch a umožnili těžším jednotkám, jako jsou lidští jezdci a trpasličí střelci pobít své nepřátele meči a kulkami. Skauti a rouge organizace SI:7 slouží ke shromažďování zpravodajských informací o nepřátelích a dokonce bývají použiti k sabotáži přímo za nepřátelskou linií. Jejich velitelé jsou velmi inteligentní a studovali umění boje od dětství. Jsou velice schopní a adepti velitelů, aby mohli využívat své
armády pro co největší úspěch.

Svatá magie
Většina Aliance je dobře zběhlá ve způsobech svatého světla, takže jejich paladinové a kněží jsou impozantní soupeři. Síla svatého světla je výhodná proti Opuštěným, stejně jako jiné formy nemrtvých kvůli své slabosti proti kouzlům jako exorcism. Zatím co třetí válka byla svědkem smrti mnoha paladinů rukou Pohromy, příchodem draenei na Azeroth přibyli noví světlem ovládaní bojovníci.

Sjednocení
Aliance má silnou jednotu mezi svými rasami, protože její členové byli spojenci už od začátku)s výjimkou nočních elfů a draenei). Lidé, trpaslíci, vysocí elfové a gnomové byli spojenci od druhé války a zůstali spolu. Aliance se nikdy skutečně nerozpadla, i když se často neshodne aliance na Kalimdoru, v čele s Jainou Proudmoore a Tyrande Whisperwind, a východní království v čele s králem Varianem Wyrnem.
Tradice
Aliance představuje starší úmluvy bratrství, než Horda, zejména mezi lidmi, trpaslíky, vysokými elfy a gnomy. Zatím co draenei jsou na Azerothu noví, ostatní rasy si udrželi stará hospodářství. To je v ostrém kontrastu s Hordou. U všech s výjimkou krvavých elfů došlo ze značným migracím v posledních desetiletích. To dává alianci větší infrastrukturu a obecně větší územní řízení, ne-li vyšší úroveň- Ogrimmar a Thunder buff spolu s Opuštěnými dřepícími v ruinách Lordaeronu
stojí v ostrém kontrastu se Stormwindem nebo Ironforge.

Nedostatky
Přestože aliance v minulých letech vybudovala impozantní armádu, nalezla sílu ve své rozmanitosti a počtu, slabé stránky stále existují a nepřátelé aliance je mohou využít v boji. Například někteří nevýrazní velitelé v jejich řadách. I přesto stále udržují působivé armády.

Hrdost
Aliance je hrdá na sebe.Jejich lidé jsou důmyslní a učenliví a vynikající v intelektuálních schopnostech jako jsou tajemná kouzla a strojírenství. I po třech krvavých válkách stále vidí
sami sebe chytřejší než Hordu a věří, že mozek vítězí nad hnací silou. A to dokonce i poté, co bojovali po boku hordy ve třetí válce a viděli, jak se změnili. Podceňují Hordu, především tu novou pod vedením Thralla., a mohlo by se snadno stát, že podcení své nepřátele.

Tajemná kouzla
I když jejich silné tajemné vedení je bodem síly v arzenálu, ukazuje se to také jako slabost.
Mágové jsou slabí a dají se snadno zabít, pokud nepřítel prolomí jejich obranu. Přínosy těchto kouzelníků jsou velmi bohaté, což způsobilo zničení nepřítele již z dálky.

Fyzická síla
Frontové linie aliance jsou vždy v nebezpečí proti fyzicky silnější Hordě, zejména orkům a taurenům. Draenei jsou nejsilnější rasa Aliance a příchod worgenů na Cataclysmu přidá Alianci další síly.

Území
Přestože má aliance obrovská území, jejich rozmístění je celkem jednostranné- většina se nachází ve východním království. Přítomnost aliance na Kalimdoru je slabá, omezuje se hlavně na Teldassil, ostrov Azuremyst a Bloodmyst a Darkshore. Ačkoliv mají také silné zázemí v Dustmallow Marsh v Theramore. Je třeba poznamenat, že je tam rychle se rozvíjející revanšistické hnutí v řadách aliance, rostoucí nyní, když se král Varian Wyrn vrátil do Stormwindu, a Horda by mohla přemoci některé s ohrožených území.
To by mohla být pravděpodobná jiskra pro zažehnutí války a proto se pak ukáže jako pevnost.

Přeloženo z anglického originálu na wowwiki.com
Přečtěte si pozorně upozornění.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (372)
Zobrazit starší komentáře

301 richarduv3 richarduv3 | E-mail | Web | 27. října 2018 v 6:18 | Reagovat

Started unusual web stand out
http://porn.bloopers.blogporn.in/?post-mina
free full leng midget porn open season porn tight tees porn mendez adult porn two girls one guy porn

302 BobcatFam BobcatFam | E-mail | Web | 27. října 2018 v 7:06 | Reagovat

http://pligg.samweber.biz/story.php?title=EKSKAVATORY-POGRUZCHIKI

С тех самых пор машины Bobcat принято считать самыми универсальными видами погрузчиков. Что же касается названия, то Bobcat в переводе означает рысь. Имя весьма хорошо отразилось на рекламной компании тех времен. Слоганы пестрили такими словами, как выносливый, ловкий, быстрый. Но, можно смело утверждать, что эти эпитеты по сей день наиболее метко характеризуют эти машины, ведь техника и в наши дни оправдывает свое название.

Интересное выражение встретил:)
Для того чтобы быть другом, не обязательно быть собакой…

303 VadimProSEO VadimProSEO | E-mail | 27. října 2018 v 15:16 | Reagovat

Приветствую Вас! Хочу Вам предложить свою услугу в помощи продвижения вашего сайта в поисковых системах, недорого, всего лишь за 9700 рублей.

От Вас необходимо лишь ссылка на Ваш сайт и ключевые слова и фразы в txt файле, по которым хотите продвинуться в ТОП (пример отправлю Вам по электр. почте, если Вам нужно продвижение). Я размещаю вечные ссылки на форумах и сайтах, которые ведут на Ваш ресурс. Мною будет написана статья (размноженная и "заточенная" под Ваш ресурс), а в ней будут анкорные или безанкорные ссылки передавать Вам свой траст, "вес", и ссылочную массу. Тем самым увеличивая траст, доверие поисковиков, быстрое индексирование, рост позиций, рост ссылочной массы и т.д...

Вся работа займет по времени 2-3 недели и Вы увидите отличный результат! Ваш ресурс "оживет" в сети интернет!

100% предоплата (Принимаю по карте, Вебмани, ЯДеньги, Киви).

Связаться со мной Вы можете по почте proxrum$@$mail.ru с темой "ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА ПО СКИДКЕ" (удалите пожалуйста два символа $). У меня нет выходных, я не компания. Я частник! И работаю, стараюсь, как для себя!

P.S. Будет отлично, если у вас на сайте стоит счетчик Яметрики (там есть важные ключевые фразы) и у Вас есть быстрая связь (аська, скайп, или вайбер). Благодарю!

С Уважением!

304 dollyqg60 dollyqg60 | E-mail | Web | 29. října 2018 v 15:39 | Reagovat

Free porn galleries    
http://futanari.porndairy.in/?describe.alexandria
   erotic photo hunt erotic ghost erotic comics pdf nudes

305 Angelgem Angelgem | E-mail | Web | 1. listopadu 2018 v 12:44 | Reagovat

Segway Verona Tour propone un modo originale per visitare la storica citta sull'Adige.
Il Segway e un veicolo elettrico, auto-bilanciante di facile utilizzo, ideale per famiglie,
coppie, individui che vogliono visitare la citta da una nuova prospettiva,
senza fatica e con l'accompagnamento di guide esperte.

Il tour ha una durata di 2 ore e percorre il seguente itinerario:

Portoni della Bra
Verona Arena
Castelvecchio
Arco dei Gavi
Porta Borsari
Corso Porta Borsari
Piazza delle Erbe
Palazzo della Ragione
Piazza dei Signori
Arche Scaligere
Chiesa Santa Anastasia
Cattedrale Santa Maria Matricolare
Ponte Pietra
Casa di Giulietta

<a href=https://www.segwayverona.com/>Visit Segway Verona Site</a>

306 BobcatFam BobcatFam | E-mail | Web | 2. listopadu 2018 v 18:02 | Reagovat

http://gregorylnml06273.blogminds.com/bobcat-6486269

Компания имеет самую обширную дистрибьюторскую сеть компактного оборудования в мире.

Интересное выражение встретил:)
Я люблю раннюю осень. В это время кажется: все еще будет хорошо.

307 JamesHer JamesHer | E-mail | Web | 9. listopadu 2018 v 7:55 | Reagovat

http://mir-credit24.ru

308 ChangNuh ChangNuh | E-mail | 11. listopadu 2018 v 8:22 | Reagovat

Видео обзор лучшего чита кс го 2018 года с которым можно легально играть не боясь банов.
Сам же чит можно скачать по ссылке которая находиться в описании к видео - https://youtu.be/2F8SPrYcojg

Video review of the best cheat cs go 2018 with which you can legally play without fear of bans.
The cheat itself can be downloaded from the link which is in the description of the video - https://youtu.be/2F8SPrYcojg

309 JamesDop JamesDop | E-mail | Web | 12. listopadu 2018 v 10:06 | Reagovat

unethost無限空間虛擬主機 技術分享部落格     http://blog.unethost.com/

310 Marlinpep Marlinpep | E-mail | Web | 12. listopadu 2018 v 10:26 | Reagovat

喜多福,乾拌麵,拌麵,乾麵,呷什麵,關廟麵,手工麵,手作麵,沙茶咖哩,川味麻辣 牛肉風味,油蔥香菇,香蒜麻醬,紅油烏醋,麻辣麻醬,川味麻辣,團購美食,sidofu,日曬麵條,古法手工精製,日光自然曬乾

https://www.sidofu.net/

311 Free Porn Free Porn | E-mail | Web | 13. listopadu 2018 v 16:46 | Reagovat

lesbian housewife porn videos at https://hdpornhot.com/lesbian/housewife

312 margiepl2 margiepl2 | E-mail | Web | 17. listopadu 2018 v 14:06 | Reagovat

My revitalized folio

http://rianna.project.hotblognetwork.com/?entry.miranda

instrucion porn xxx celeb porn jordan free gean simons porn senior amature porn red tape porn

313 JamesOmill JamesOmill | E-mail | Web | 17. listopadu 2018 v 18:40 | Reagovat

<a href=http://innoslicon.com/html/product/index.htm>инносиликон а8    </a> - a9 zmaster купить, innosilicon a4 купить

314 HollieJem HollieJem | E-mail | Web | 19. listopadu 2018 v 4:07 | Reagovat

Hi!
Manage to put your body in order before the end of November!Full Body Massage with Jennifer -20% discount on First Visit!

Location: 1017b Al Wasl Road, Umm Suqeim 2, Manara Area, Dubai, United Arab Emirates
Phone: +971 4 344 4004
Online Booking: https://artofbeautycenter.ae/online-consultation/

315 judyfa2 judyfa2 | E-mail | Web | 19. listopadu 2018 v 15:34 | Reagovat

Started new cobweb throw

http://valeria.netnet.xblognetwork.com/?entry-emily

free girl girl porn videos xhampster porn amputee sex hamtser swingingers porn tiytube porn avril lavigne porn taps

316 DonaldDar DonaldDar | E-mail | Web | 20. listopadu 2018 v 16:43 | Reagovat

<a href=http://txdjw.us/what-is-aciphex-prescribed-for/>http://txdjw.us/what-is-aciphex-prescribed-for/</a> PhashyLotSmootafibly

317 JosephRaW JosephRaW | E-mail | Web | 21. listopadu 2018 v 11:01 | Reagovat

<a href=http://ssaa.info/are-you-abusing-adipex/>Are You Abusing Adipex?</a> PhashyLotSmootafibly

318 KennethNut KennethNut | E-mail | Web | 21. listopadu 2018 v 18:48 | Reagovat

<a href=http://bokepku.us/order-cheap-alprazolam-online/>Order Cheap Alprazolam Online</a> PhashyLotSmootafibly

319 MichaelVen MichaelVen | E-mail | Web | 21. listopadu 2018 v 21:11 | Reagovat

<a href=http://vctqs.us/any-difference-in-valium-and-valium-cr/>http://vctqs.us/any-difference-in-valium-and-valium-cr/</a> PhashyLotSmootafibly

320 KevinPak KevinPak | E-mail | Web | 21. listopadu 2018 v 22:50 | Reagovat

<a href=http://tsxk.info/can-dogs-safely-take-adderall/>Can Dogs Safely Take Adderall?</a> PhashyLotSmootafibly

321 Richardcen Richardcen | E-mail | Web | 22. listopadu 2018 v 0:23 | Reagovat

<a href=http://rsaqe.us/buy-actos-online-overnight/>http://rsaqe.us/buy-actos-online-overnight/</a> PhashyLotSmootafibly

322 GarlandBup GarlandBup | E-mail | Web | 22. listopadu 2018 v 0:52 | Reagovat

<a href=http://ygeef.us/how-to-get-cheap-vicodin-online/>http://ygeef.us/how-to-get-cheap-vicodin-online/</a> PhashyLotSmootafibly

323 MichaelJah MichaelJah | E-mail | Web | 22. listopadu 2018 v 13:49 | Reagovat

<a href=http://skbsb.us/how-long-does-alprazolam-stay-in-your-system/>http://skbsb.us/how-long-does-alprazolam-stay-in-your-system/</a> PhashyLotSmootafibly

324 AndrewJob AndrewJob | E-mail | Web | 22. listopadu 2018 v 17:09 | Reagovat

<a href=http://wtczo.us/i-order-fioricet-online/>http://wtczo.us/i-order-fioricet-online/</a> PhashyLotSmootafibly

325 TaylorInerb TaylorInerb | E-mail | Web | 22. listopadu 2018 v 20:35 | Reagovat

So what we know about <a href="https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Yc2nU0crmxRkiN0mZsETYg49zQ2srUdf">Go to this page </a> Love and Light.

326 SergioBen SergioBen | E-mail | 23. listopadu 2018 v 1:16 | Reagovat

Analogue of Laminine AminoBoosters are 4 times more affordable as Laminine by LPGN. http://www.getyourboomback.com/#_l_2ox  t.+12487304178 Skype tatyana.kondratyeva2

327 RonaldIdova RonaldIdova | E-mail | Web | 23. listopadu 2018 v 18:31 | Reagovat

<a href=http://glczd.us/can-dogs-safely-take-abilify/>http://glczd.us/can-dogs-safely-take-abilify/</a> PhashyLotSmootafibly

328 GeorgeIdeog GeorgeIdeog | E-mail | 23. listopadu 2018 v 21:25 | Reagovat

earn money online tutoring:
<a href=http://www.youtube.com/watch?v=DGc5Aou7HR4>earn money online 40 ways</a>
<a href=http://www.youtube.com/watch?v=DvSyHUcHh3o>earn money online get cash app</a>
<a href=http://www.youtube.com/watch?v=5WOo8J7tYfg>i earn money online at home</a>
<a href=http://www.youtube.com/watch?v=g9fugOYxoM8>earn money online usd</a>
<a href=http://www.youtube.com/watch?v=3gj-qdoFNBs>earn money online keywords</a>

Popular Tags: make money hack iosmake money online quickly and easilyearn money by playing online cricket gamesmake extra money from home onlinehow can i earn money online right nowhow to make money in 24 hours onlineandroid apps to earn money 2017how can i make money online working from homemake money online using iphonereal earn money app 2018can you make money online tradingthings to sell online to make extra moneymake money online play gameshow to make quick money online legallyonline survey to get moneyhow to earn money fast online gameshow to make money online while living abroadmake money by selling tickets onlinemaking money selling mobile appsselling t shirts online to make moneyget money back from online casino ukhow to make money online and get paid through paytmearn paytm money online 2018earn money doing online surveys ukhow much do you get for online surveys

329 Dmitriyuself Dmitriyuself | E-mail | Web | 23. listopadu 2018 v 22:46 | Reagovat

Артамонова Анна Алексеевна - эскортница дата рождения 02.09.1996  место рождения Карелия Номер ее паспорта 75 2759171 выдан ФМС 78039 "Шпроты" так была записана у заказчиков из за характерного запаха. Скорей всего это из за запущенной формы венерического заболевания. Очень не чистоплотная девочка, хоть и называет себя Артамонова Анна Алексеевна чистюлей. В двух словах о ней, ну это всем хорошо известная ...... эскортница проститутка тоже несчастная женщина — не подруг— не детей— не отношений так по звонку у кого привстал всегда рада приехать. Не из прихотливых по бюджету эскортница, рабочая,  малобюджетная Блядина - с индивидуальностями тела, верней с огромными половыми губами и раздутым клитором (шпроты )- в общем таким не место в эскорте и на интим сайтах тоже! С Сентября месяца я вижу как эта Артамонова Анна Алексеевна - эскорница снова состоит в группах Даёт советы Проситься на работу Теперь этой твари есть Фото правда сейчас она как мандарин шуршавшая кожа, три волосинке, уверена кто увидит, сразу узнают эту Артамонова Анна Алексеевна - эскорница и есть скрины которые дополнят о ней характеристику. Лично я заношу её в чс за Клевету это первое Второе за сотрудничество с ментами. Подставила под ментов многих из за своего личного интереса. Артамонова Анна Алексеевна Дата рождения 02.09.1996 Номер ее паспорта 75 2759171 скорей всего после этого разоблачения сменит но в базе информация останется о смене паспорта. Все доказательства наших слов готовы предоставить, обращайтесь email: artamonovaprostitutka@proton.com или на сайте https://scammer.cc/

330 RonaldIdova RonaldIdova | E-mail | Web | 24. listopadu 2018 v 5:41 | Reagovat

<a href=http://tmirb.us/i-order-soma-online/>http://tmirb.us/i-order-soma-online/</a> PhashyLotSmootafibly

331 RonaldIdova RonaldIdova | E-mail | Web | 24. listopadu 2018 v 9:18 | Reagovat

<a href=http://wfjga.us/struggling-with-an-lunesta-addiction/>http://wfjga.us/struggling-with-an-lunesta-addiction/</a> PhashyLotSmootafibly

332 RonaldIdova RonaldIdova | E-mail | Web | 24. listopadu 2018 v 16:44 | Reagovat

<a href=http://healty.info/valium-adult-dosing/>http://healty.info/valium-adult-dosing/</a> PhashyLotSmootafibly

333 RonaldIdova RonaldIdova | E-mail | Web | 24. listopadu 2018 v 20:08 | Reagovat

<a href=http://yqcyj.us/what-is-carisoprodol-used-for/>http://yqcyj.us/what-is-carisoprodol-used-for/</a> PhashyLotSmootafibly

334 RonaldIdova RonaldIdova | E-mail | Web | 24. listopadu 2018 v 20:12 | Reagovat

<a href=http://medicox.us/how-does-a-codeine-pill-work/>http://medicox.us/how-does-a-codeine-pill-work/</a> PhashyLotSmootafibly

335 opheliayi18 opheliayi18 | E-mail | Web | 25. listopadu 2018 v 4:17 | Reagovat

New project started to be available today, check it out
http://asian.lesbians.bloglag.com/?quinn

restore porn larry fishbourne daughter in porn moms in free porn free porn pornstars trenchcoat porn

336 ZennethRer ZennethRer | E-mail | Web | 25. listopadu 2018 v 16:20 | Reagovat

cialis pro review
<a href=http://viagra-genericx.us>viagra generic
</a>  cialis canada
<a href="http://viagra-genericx.us">generic viagra usa
</a> - cialis price walgreens settings
buy cialis online gtgtgt overnight delivery ltltlt lowest prices

337 Charlesjon Charlesjon | E-mail | 26. listopadu 2018 v 0:28 | Reagovat

earn money online ph legit:
<a href=http://www.youtube.com/watch?v=G3eGD6-2WMc>earn money online kenya 2017</a>
<a href=http://www.youtube.com/watch?v=TGiPfm_pss8>r earn money online with surejob</a>
<a href=http://www.youtube.com/watch?v=SqB7OTCLe-o>earn money online jobs for students</a>
<a href=http://www.youtube.com/watch?v=W3WUqKIFfbE>earn money online by typing pages</a>
<a href=http://www.youtube.com/watch?v=RwPfl-qcqoo>make a money online without investment</a>

Popular Tags: make money online book pdfearn money online from ukhow much can you make on mturkbest earn money online sitehow can i get paid to take surveys onlinehow to sell your smartphone photos onlinehow to make money online in ukthe best legit way to make money onlinegetting money online by gameslegit ways to make quick cash onlineearn money online with computercan you make money online doing surveysnew money earning apps 2018 teluguearn real money online surveyshow to earn money from online shoppingnew ways of making money online 2018trusted site to earn money onlinelegit places to make money onlinemake money online by clicking adswin money online no deposit requiredtop 10 money earning apps for ioshow to make money by selling products onlinehow to earn money writing onlinemake money online legitimate companiesearn money seeing ads online

338 tfwucgkjc tfwucgkjc | E-mail | Web | 26. listopadu 2018 v 21:22 | Reagovat

<a href="https://www.medypharma.com/buy-generic-cialis">buy fake pills</a>
<a href="https://www.medypharma.com/buy-generic-cialis">buy child porn</a>

339 RogerActit RogerActit | E-mail | 27. listopadu 2018 v 4:47 | Reagovat

Hello, go to http://xzvswwcvrc.com

340 Efimabomi Efimabomi | E-mail | Web | 27. listopadu 2018 v 22:24 | Reagovat

Немало мониторил содержание инета, случайно к своему удивлению заметил познавательный сайт. Вот посмотрите: <a href=http://sssexxx.net>Порно</a> . Для нас данный вебсайт показался весьма важным. Всего хорошего!

341 frauritamouff frauritamouff | E-mail | Web | 30. listopadu 2018 v 5:35 | Reagovat

In case you would like to find out more regarding how to deal with original longboards, simply click this url: http://www. It would be great to see an episode spent entirely on the ship, exploring the weird and wonderful world of the TARDIS’ interior.        I’m walking about our dealership nowadays obtaining call right after call and everyone is asking exactly the same question

342 Kirillbrive Kirillbrive | E-mail | Web | 30. listopadu 2018 v 17:53 | Reagovat

Минуту назад смотрел материалы интернет, и неожиданно к своему восторгу увидел крутой вебсайт. Вот посмотрите: <a href=https://zaxvatu.net/lentahit/>https://zaxvatu.net/lentahit/</a> . Для меня этот вебсайт оказал хорошее впечатление. Всем пока!

343 lolitaln60 lolitaln60 | E-mail | Web | 1. prosince 2018 v 12:01 | Reagovat

Enjoy daily galleries
http://porn.at.a.fiar.xblognetwork.com/?yazmin

porn star delanie favorite lesbian porn scene bizarre porn site street fighter hentai porn mp4 porn nokia e50

344 Kirillbrive Kirillbrive | E-mail | Web | 1. prosince 2018 v 15:52 | Reagovat

Прошлым вечером познавал содержание сети интернет, при этом к своему удивлению обнаружил четкий веб-сайт. Вот он: <a href=https://zaxvatu.net/2-krasota/>https://zaxvatu.net/2-krasota/</a> . Для нас данный сайт оказался весьма неплохим. Успехов всем!

345 RogerActit RogerActit | E-mail | 2. prosince 2018 v 6:18 | Reagovat

Hello, go to http://xzvswwcvrc.com

346 Marknal Marknal | E-mail | Web | 2. prosince 2018 v 13:44 | Reagovat

Некоторое время мониторил содержимое инет, случайно к своему восторгу обнаружил актуальный вебсайт. Смотрите: <a href=http://antivulkan.ru>казино схемы</a> . Для моих близких вышеуказанный вебсайт оказал незабываемое впечатление. Всего хорошего!

347 MatveySwips MatveySwips | E-mail | Web | 2. prosince 2018 v 19:46 | Reagovat

Минут пять просматривал данные сети интернет, случайно к своему удивлению обнаружил актуальный ресурс. Вот гляньте: <a href=https://otzovator.ru/>Отзывы</a> . Для нас данный веб-сайт произвел незабываемое впечатление. Всем пока!

348 Jamessuemy Jamessuemy | E-mail | 3. prosince 2018 v 5:20 | Reagovat

Hi, go to http://xzvswwcvrc.com

349 JamesFep JamesFep | E-mail | 3. prosince 2018 v 14:29 | Reagovat

Hello. And Bye.

350 KennethPaipt KennethPaipt | E-mail | Web | 3. prosince 2018 v 15:47 | Reagovat

навесное оборудование мтз 82

<a href=https://td-l-market.ru/shop/product/navesnoy-pogruzchik-na-traktora-mtz-320>отвал мтз 320</a>

351 SeftBiokSoattGP SeftBiokSoattGP | E-mail | Web | 4. prosince 2018 v 0:03 | Reagovat

Mobila pentru bucatarii la Comanda<a href=https://valdimobila.md/ru/catalog>.</a>

352 steveclarke steveclarke | E-mail | Web | 4. prosince 2018 v 15:01 | Reagovat

Hey there, You have done an excellent job. I will definitely digg it and personally recommend to my friends. I’m confident they’ll be benefited from this site.

353 Robertunelf Robertunelf | E-mail | Středa v 10:38 | Reagovat

Cognitive , http://mi-shopping.com/fussball-spiele-444.html

354 Angelgem Angelgem | E-mail | Web | Středa v 11:05 | Reagovat

http://crea.tilda.ws/maripaoli-spose

MARIPAOLI SPOSE
Scopri i migliori abiti da sposa su misura per te.
Prenota un appuntamento presso il nostro show room.

355 MihailRuido MihailRuido | E-mail | Web | Středa v 15:49 | Reagovat

<a href=http://elleshop24.com/upsize>крем upsize</a> Замовити зворотній дзвінок
а ніхто і не обіцяв що буде легко! все життя - боротьба але результат того вартий! добре виглядати-це не тільки допомагає привернути увагу чоловіка але і утримати його

356 DavidPlors DavidPlors | E-mail | Web | Středa v 20:00 | Reagovat

<a href=https://crazy-mining.org/majning-2/nodevfee-kak-otkljuchit-devfee-komissiju-v-majnere/>Как отключить DevFee </a> - ccminer, polaris bios editor 1.6 7

357 SvetlanaMos SvetlanaMos | E-mail | Web | Čtvrtek v 2:26 | Reagovat

Взять займ онлайн срочно без отказа с плохой кредитной историей  - http://onezaym.ru

https://yandex.ru/collections/card/5c02fa6791f6640076cff907/  

LkhTrfevhY

358 TimothyVem TimothyVem | E-mail | Čtvrtek v 10:02 | Reagovat

Good profile , http://mi-shopping.com/das-spiel-184.html

359 EdwardVot EdwardVot | E-mail | Web | Čtvrtek v 12:50 | Reagovat

have a peek at these guys  
<a href=https://t-rex-game.com/>t rex offline game</a>

360 CarlosBAx CarlosBAx | E-mail | Čtvrtek v 15:14 | Reagovat

I reccomend  http://fullmovienow.com/front-runner-movie-773.html

361 CarlosBAx CarlosBAx | E-mail | Čtvrtek v 19:01 | Reagovat

Useful video  <a href="http://fullmovienow.com/magic-school-bus-episodes-127.html">magic school bus episodes</a>

362 Jamespag Jamespag | E-mail | Web | Čtvrtek v 22:14 | Reagovat

Flexible ebony teen bounces on white cock
<a href=https://brunetteporntrends.com/tube/jordi-and-rebeca/>jordi and rebeca</a>
Fat amateur dude gets sucked off and doggy styles cutie
Getting Her Sugar Next Door
JAPAN HD Japanese Teen Squirts and Creams
<a href=https://brunetteporntrends.com/mov/309161/college-girl-enjoys-serious-inches-in-her-slutty-mouth/>College girl enjoys serious inches in her slutty mouth</a>
David screwing Allie Raes pussy so hard
Big cock fucking a stretch shaved pussy

363 AnthonyBon AnthonyBon | E-mail | Web | Čtvrtek v 22:26 | Reagovat

more <a href=https://falco3d.com>3d engine</a>

364 sylviaIdova sylviaIdova | E-mail | Web | Čtvrtek v 23:56 | Reagovat

<a href=http://medicalcases.eu/>http://medicalcases.eu/</a> PhashyLotSmootafibly

365 PatrickRig PatrickRig | E-mail | Pátek v 1:07 | Reagovat

Busty whore fucked in both pussy and ass by black dudes
Girls Go Wild At The Party
<a href=https://blackporntrends.com/too/251089/halle+von+and+abigail+mac+at+sextape+lesbians/>Halle Von and Abigail Mac at Sextape Lesbians</a>
Stepmom and teen slut horny threeway sex on the couch
Donna Bell and Honey Demon licking twats
<a href=https://blackporntrends.com/too/298638/rika+goes+wild+in+pure+asian+gangbang+show/>Rika goes wild in pure Asian gangbang show</a>
Amateur Asian Beauty POV pleasure
Nasty toying round ass
Busty teen Crystal Rae gets a cum facial by massive dick

366 CarlosBAx CarlosBAx | E-mail | Pátek v 1:58 | Reagovat

Thanks for interesting info  <a href="http://fullmovienow.com/twins-movie-285.html">twins movie</a>

367 SvetlanaMos SvetlanaMos | E-mail | Web | Pátek v 16:23 | Reagovat

Онлайн займы электронные деньги  - http://onezaym.ru

https://yandex.ru/collections/card/5c043282bfe3df003e7e0a51/  

LkhTrfevhY

368 andrewIdova andrewIdova | E-mail | Web | Sobota v 15:50 | Reagovat

<a href=http://enavody.eu/>http://enavody.eu/</a> PhashyLotSmootafibly

369 benjaminIdova benjaminIdova | E-mail | Web | Sobota v 21:12 | Reagovat

<a href=http://allzone.eu/>http://allzone.eu/</a> PhashyLotSmootafibly

370 JeffreyKnogs JeffreyKnogs | E-mail | Web | Sobota v 22:05 | Reagovat

Wild Brunette In A Hard And Intense Pussy Fuck
<a href=https://brunetteporntrends.com/tube/stepson-dee-jay/>stepson dee jay</a>
Very hot college girls sex video with lesbian action
Guy fucks with his horny floozy indoors
Hot Lesbian teen Loving Toying On webcam
<a href=https://brunetteporntrends.com/tube/lisa-ann-waif/>lisa ann waif</a>
Horny sexy chick Josie Jagger wanted it big
Slim Kasia Linsey nylon pantyhose fetish sex

371 AllaGlotova AllaGlotova | E-mail | Včera v 3:03 | Reagovat

http://haux.ru/articles-stati/articles-zagorodnaya-nedvizhimost/borba-za-pokupatelya.html

372 dixieba1 dixieba1 | E-mail | Web | Včera v 23:44 | Reagovat

My new hot project|enjoy new website
http://ass.porn.allproblog.com/?abigail

brad baldwin porn star craigs list porn charleston wv william higgins porn pics female porns porn danish bunny

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama