I hate resorting to violence! -Jaina Proudmoore

Aliance

17. září 2010 v 10:38 | Sylvanas |  Warcraft
1

Aliance je jedna ze dvou hlavních politických frakcí smrtelných ras na Azerothu. jejím protějškem je Horda.
aliance se skládá ze silných kultur, které jsou vázány né zoufalstvím nebo nutností, ale abtraktními hodnotami, jako je ušlechtilost a čest. Kdysi byla Aliance známá jako Aliance Lordaeronu, kdy byl její střed právě v Lordaeronu(dnešní undercity). Nicméně, byla aliance nucena přesunout část svých sil na Kalimdor a jihovýchodní království Khaz Modanu a Lordaeron pod náporem Pohromy padl a byl zničen.
Od té doby ztratila mnoho členů, ale i získala nové spojence.


human
Lidé ze Stormwindu
Království stormwind bylo jedním ze zakládajících členů Aliance Lordaeronu. Bylo téměř zničeno při první válce(první válka s orky). Město bylo opraveno až po druhé válce. Jako jedno z mála měst lidí nebylo ovlivněno třetí válkou(nemrtví).
V čele je král Varian Wrynn. dříve, v jeho nepřítomnosti, vládl jeho syn Anduin Wrynn(s pomocí Bolivara Fordragona). Další představitelé jsou arcibiskup Benedictus-hlava církve svatého světla; dříve také Katrana Prestor(ve skutečnosti dcera Deathwinga Onyxia)
Hlavní město je Stormwind city na severozápadu Elwynnského lesa.Vliv stormwindu ale sahá i do okolních zemí, včetně Sentinel hill, Lakeshire  v Redrigeských horách a Darkshire v Duskwoodu. Další místa přidružená ke stormwindu jsou Nethergarde Keep v Blated Lands, Rebel camp ve Stranglethornském údolí, Menethil harbor v mokřinách Westland, město Southshore v Hillsbrad foothils a Chillwind camp v západních Plauelands.
Významná námořní flotila umožnila Stormwindu rozšířit se přez moře do základen v Boreanské tundře, Howling fjords, Grizzli hills a Dragonblind v jížním Northrendu.
Už po staletí používají pro dopravu koně.

Dwarf

Trpaslíci z Khaz Modanu
Království ironforge se skládá převážně z trpaslíků klanu Bronzebeard, kteří stále sídlí ve starobylém městě všech trpasličích klanů. Zavázali se k Alianci pro invazi orského kmene Bleeding hollow do Khaz Modanu.
Jsou vedeni králem Magni z klanu Bronzebeard.
Hlavní město Ironforge se nachází v severním Dun Moroghtnu. Království ironforge ovládá několik osad v khaz modanu, včetně Kharanos a Thelsamar. vzdálenější základny, jako Dun Garok a Bael modan jsou výsledkem průzkumu ve službách Aliance. Průzkumná liga sestavená z trpaslíků má základny v Northrendu, včetně základního tábora ve Storm Peaks a malé základny v Howling Fjords.
Trpaslíci žijící ve vysokých horách khaz modanu k sobě připoutali horské berany, které požívají jako koně.

gnomka

Gnomové z Gnomereganu
Bratranci trpaslíků spojují jejich dlouhodobé vztahy, kdy gnomíci poskytují Alianci téměř technologické zázraky na podporu v boji proti nepřátelům. Jejich hlavním městem býval Gnomeregan, který se nachází v západní části Dun Morogh, ale ten byl napaden a následné dobyt troggy. gnomové museli uprchnout a najít bezpečí u svých vzdálených příbuzných  v Ironforge.
Jsou vedeni vysokám Tinker Gelbin Mekkatorque, králem gnomů.
Jejich základny lze nalézt v Blade Edgeských horách v Outlandu a v boreanské tundře v Northrendu.
Vysoce inteligentní a odolní gnomové mají vytvořené své vlastní stroje pro přepravu- mechanické slepice (mechanostrider)

noční elfka

Noční elfové z Darnassu
Noční elfové žili pokojně po staletí ve stinnyých lesech Kalimdoru, kdy se spojili s přeživšími z Lordaeronu a Trallovou hordou na příkaz Medivha porazit archimonda v bitvě u hory Hyal. Nicméně odlesńovací akce orků v lesích Ashenvale je přinutily odtrhnout se od Hordy a připojit se k Alianci.
Jsou vedeni nejvyžší kněžkou Tyrande Whisperwind a (s abscesí archduida Malfuriona Stormrage) archdruid Fandral Staghelm.
Další představitel je generál Shandris Faethermoon velící Sentinelské armádě.
Hlavní město Darnassus se nachází na Stromu světa- Teldrassilu u pobřeží severního Kalimdoru.
Jejich základny lze nalézt v astanaaru a forest song(jsou tam společně s Draenie) společně s ashenvale, Feathermoon Stronghold ve Feralas, přístav aubedine v Darkshore a Sylvanaar v Outlandu
Noční lefové si v průběhu staletí ochočili mnoho zvířat a magických bytostí, včerně hippogryfů a nightsaberů, které požívají pro svoji přepravu, a jiné magické bytosti které jim pomohly při konfliktech, jako například horské giganty, chiméry a magické draky.

draeneika

Draenei z Exodaru
Uprchlíci rasy Eredar při útěku před jejich poznamananými bratry, hledají spojence v boji proti plamenné legii. Žili na Draenoru(Outland), dokud je nanapadli orkové již pod ovládáním plamenné legie. Nakonec utekli v Exodaru.
Jsou vedeni prorokem Velenem.
Hlavním městem byl dlouhou dobu Shattrath v Draenoru, dnes známém pod jménem Outland. Aktuální hlavní město je Exodar, který se nachází  v západní části Azuremystského ostrova u pobřeží severního Kalimdoru.
Draenei patří základny v Azure watch na Azuremystském ostrově, Blood watch na Bloodmystském ostrově, Forest song(společně s nočními elfy) v ashenvale, Harborage ve Swamp of Sorrows, Chrám Telhamat v Hellfire Peninsula a Telredor v Zangarmarsh.
Draenei si s sebou přivezli z Outlandu jejich obrovské elleky(něco jako sloni), které používají pro přepravu.

1

Worgeni z Gilneasu
Vedeni králem Gennem Greymanem.
Dříve byli jedním z nejslavnějších lidských národů, Gilneas byl jedním ze zakládajících členů Aliance Lordaeronu, ale osamostatnil se po druhé válce, aby zabránil střetu s "konfliktyjiných lidí" Ale země i lidé se transformovali následkem worgeního moru, který vyústil v občanskou válku. Oficiálně budou vráceni do Aliance ve WoW:Cataclysm.
Jediné další známe osady jsou Duskheaven vna neznámém místě v Blasted Lands.

Části Aliance
Azeroth

Azeroth
Křehké příměří mezi Aliancí a Hordou v důsledku třetí války bylo brzy rozbito, když propukly boje mezi různými frakcemi:
- Liga Anathoru- hlavní síla nátoda Stormgarde. Aby bylo možné zásobovat vojáky, byla kultivována Arathi highlands(přispívá Alianci cennými zdroji), liga vtrhla do Arathi Basin spolu se silami Forsaken a bojují mezi sebou o cenné zdroje země.
- Stormpikeská stráž- trpasličí výprava do údolí Alteracu za účelem hledání relikvií a pokladů z minulosti, které vedly k otevřené válce s orky z klanu Frostwolf, kderý sídlí v jížní části údolí.
- Silverwings sentinels- postupné odlesňování lesa orky klanu Warsong, sídlícími v jížním Ashenvalle, je donutilo opustit své hlídky. Elfové začali tlačit na orky, kteří jim ničili jejich vlast.

Outland

Outland
-Synové Lothara- zbývající členové bývalé expedice aliance do Draenoru po druhé válce, kteří spojili své síly k znovuotevření Temného portálu. Skládá se převážně z lidí, vysokách lefů(Quel´thalas) a wildhammerských trpaslíků. zástupci jsou hlavně v Honor holdu v Hellfire Peninsula, Allerian Stronghold v Terrokarském lese a wildhammer stronghold v Shadowmoon Valley.
- Kurenai- neboli Vykoupení, jsou přeživší klanu poškozených Draenei v Outlandu v Nagrandu.

Northrend

Northrend
Valiance Expedition- Hlavní síla expedice Aliancev northrendu, vedená lordem Bolivarem Fordragonem.
*7.legie- skupina veteránů aliance z minulých válek, usilující o boj proti hrozbě Naxxramas v Dragonblight.
The Silver Convenant- militantní jádro vysokých elfů, kteří se spojily pod praporem Vereesy Windrunner a kteří nesouhlasí s Dalaranem, kvuli přijetí ras hordy. Spojili své síly s Aliancí v Nortrendu.
Frostborn- Sídlí ve Storm Peaks. Ztracený národ trpaslíků vedený Yorgem Stormheartem(ve skutečnosti Muradin Bronzebeard s těžkou amnézií)
Průzkumná liga, vedená Brannem Bronzebeardem, hledá vzácné artefakty z trpasličí historie.


Ostatní členové, frakce a spojenci Aliance

-Lidský národ Theramore, se sídlem na Theramorském ostrově(Theramore isle)v Dustwallow Marsh
-Pod vedením hrdinky Třetí války Aliance, lady Jainy Proudmoore
- Založeno několika uprchlíky, kteří utekli na kalimdor ve Třetí válce ze všech lidských národů.
- Národ je spojen s frakcí Stormwind.

- Lidský národ Stormgarde, se sídlem ve Stormgarde city a útočištěm v táboře Pointe v Arathi Highlands
- Vedeni princem Galenem Trollbanem.
- Stormgarde byl první velký národ lidí na Azerothu, z něhož se odvíjely ostatní národy. Nicméně, národ po třetí válce začal rychle upadat, přišel o hlavní město a mnoho území.
- je spojem se Stormwindem a Ligou Anathoru

- Lidský národ Kul Tiras se sídlem v hlavním městě Boralus(Kul Tiras island a Crestfall island)
- Pod vedením Tandreda Proudmoore. Dříve veden jeho otcem, hrdinou Druhé války, Lordem Admirálem Daelinem Proudmoore.
- Staré lidské království obchodníků a námořníků. Odolali těžkým útokům hordy během druhé války, ale do značné míry se vyhnuli a díky tomu přežili třetí válku. Mnoho jeho občanů se připojilo z výpravě Jainy Proudmoore na Kalimdor, kde založili národ Theramore.

- Klan Wildhammer trpaslíků, pod vedením Falstada wildhammera, se sídlekm v Aerie Peak, Hinterlands.
- Dříve žili v Ironforge, vlastní území v Grim batolu, obě opustili po sérii občanských válek s jinými klany trpaslíků.

-Vysocí(Vznešení) elfové, kteří zůstávají nedotčení zlou magií a jsou loajální k Alianci. V současnosti jsou rozptýleni v mnoha osadách Aliance. Jsou vedeni panem Hawkspearem na Quel´Lithien Lodge ve východní Plaguelands, někteří vedeni Jalinde Summerdrake v Quel´Danil Lodge, v Theramore pod vedením kapitána Darilla a v Dalaranu jako součást Silver Convenant.
-někteří půl-orkové jsou členy aliance(a někteří členy Hordy)
- Cenariovy děti úzce spolupracují s nočními elfy na celém Kalimdoru
- Furbolgs z Stillpine Hold, pod vedením náčelníka Stillpine, spolupracují s draenei následkem dobrých vztahů s nočními elfy.
- Wintersaber trenéři ve Winterspring jsou skupina jezdců elitních nočních elfů, kteří poskytují své mounty členům Aliance, kteří dokážou, že jsou toho hodni.
- Několik Dark Iron trpaslíků se připojilo k Alianci pod vedením Moira Thaurissan(v datadiski Cataclysm)


Po skončení druhé invaze

Události po druhé invazi donutily Alianci spojit se s nočními elfy a s hordou. První spojení vydrželo, to druhé ne.
Po druhé invazi se mnoho z přežívajících vysokých elfů přejmenovalo na krvavé elfy a znovu se navrátili k Alianci, jen aby znovu odešli po pokusu o očištění od Grand Marsal Garithos. Vysocí elfové zůstali loajální k nové Alianci, zvlášť té v Teramoru pod vedením Jainy Proudmoore a v okolích na Quel´Danil Lodge. Nedávno odešli také to northrendu jako součást Silver Convenant.
O několik let později se k Alianci připojili Dreanei.Daleko od domova se snaží vytvořit si novou základnu na Azerothu z trosek Exodaru, stejně jako získat si důvěru a spolupráci Aliance.
Během datadisku Cataclysm se k alianci připojí i další rasa- worgeni z Gilneasu.

Organizace
Aliance není jednotný útvar, ale je to koalice vzájemné vojenské a hospodářské pomoci. Území aliance leží u sebe, jenom Theramore byl kdysi považován za oficiální domov nové Aliance, ale to bylo v době, kdy byl Stormwind ovládán Onyxií (jako lady Kantara Prestor). Neschopnost Stormwindu jednat donutila Theramore i noční elfy jednat na vlastní pěst, což ještě oddálilo spolupráci mezi oběma kontinenty. Tak to bylo až do příchodu krála Variana a smrti Onyxie.
Varian získal důvěru nočních elfů za přímou pomoc, a Jaina je neustále králův poradce(a mírní jeho názory) takže se Theramore a Stormwind zase spojili.
V minulosti byla určitá pravidla, zvyky a předpisy překážou vzájemné spolupráce v Alianci. To způsobilo, že se značně zpomalovalo tempo, kterým mohla Aliance kultivovat své země a slávu. Přes problémy a intriky ve vedení , všechny části Aliance jsou neotřesitelné ve své touze získat zpět sou slávu a všichni členové nenávidí Hordu. Aliance je velký a mírový útvar, který by mohl být legendární, ale jejich touha po míru je silnější. Především tam, kde Jaina Proudmoore a Tyrande Whisperwind jsou dobré v koordinaci úsilí na Kalimdoru, Lady Kantara Prestor pracovala na rozložení Stormwindu ve Východním království, ale byla zabita a její místo zaujal král Varian Wyrn .
Dokonce i teď jako vždy jsou lidé spojeni s Aliancí a jsou nejpočetnější
a diplomatičtí členové Aliance.Armády Stormwindu jsou rozmístěny po celém Východním království a snaží se získat místa jako Duskwoow, Westfall nebo Redrigské hory. Armády Ironforge jsou rozmístěny převážně v Khaz modanu spolu s jejich spojenci gnomy. Armády nočních elfů brání hlavně severní Kalimdor před odlesňováním způsobeným Hordou z Ashenvale. Zbývající draenei se stále snaží zajistit si svůj nový domov na ostrově Azuremyst, ale jsou také umístěni na Outlandu. Nedávno se připojil Gilneas, jehož armády se brání nekonečnému náporu Pohromy.

Síly

dwarfik s engi

Technické umění
Strategie v boji je prvním krokem k vítězství a Aliance ji používá k jejímu naplnění. Využívají svoji početní převahu aby převálcovali opozici se štítem a mečem. Někteří mají k dispozici tajemná kouzla, ale ti jsou schovaní mezi ostatními vojáky. Málokdy je uvidíte v první linii. Mají některé pěchoty trpaslíků a draenei, kteří prokázali velikou pružnost v boji. Aliance je také známá pro svou těžkou jízdu, kterou rytíři a paladinové nejednou porazili orky, démony a nemrtvé. Tito bojovníci jsou již dlouho symbolem armády Aliance.
Typické je také používání dobrovolných taktik, lukostřelba nočních a vysokých elfů v kombinaci s vynikajícími technologiemi a manévry jim pomohly obrátit bitvu ve svůj prospěch a umožnili těžším jednotkám, jako jsou lidští jezdci a trpasličí střelci pobít své nepřátele meči a kulkami. Skauti a rouge organizace SI:7 slouží ke shromažďování zpravodajských informací o nepřátelích a dokonce bývají použiti k sabotáži přímo za nepřátelskou linií. Jejich velitelé jsou velmi inteligentní a studovali umění boje od dětství. Jsou velice schopní a adepti velitelů, aby mohli využívat své
armády pro co největší úspěch.

Svatá magie
Většina Aliance je dobře zběhlá ve způsobech svatého světla, takže jejich paladinové a kněží jsou impozantní soupeři. Síla svatého světla je výhodná proti Opuštěným, stejně jako jiné formy nemrtvých kvůli své slabosti proti kouzlům jako exorcism. Zatím co třetí válka byla svědkem smrti mnoha paladinů rukou Pohromy, příchodem draenei na Azeroth přibyli noví světlem ovládaní bojovníci.

Sjednocení
Aliance má silnou jednotu mezi svými rasami, protože její členové byli spojenci už od začátku)s výjimkou nočních elfů a draenei). Lidé, trpaslíci, vysocí elfové a gnomové byli spojenci od druhé války a zůstali spolu. Aliance se nikdy skutečně nerozpadla, i když se často neshodne aliance na Kalimdoru, v čele s Jainou Proudmoore a Tyrande Whisperwind, a východní království v čele s králem Varianem Wyrnem.
Tradice
Aliance představuje starší úmluvy bratrství, než Horda, zejména mezi lidmi, trpaslíky, vysokými elfy a gnomy. Zatím co draenei jsou na Azerothu noví, ostatní rasy si udrželi stará hospodářství. To je v ostrém kontrastu s Hordou. U všech s výjimkou krvavých elfů došlo ze značným migracím v posledních desetiletích. To dává alianci větší infrastrukturu a obecně větší územní řízení, ne-li vyšší úroveň- Ogrimmar a Thunder buff spolu s Opuštěnými dřepícími v ruinách Lordaeronu
stojí v ostrém kontrastu se Stormwindem nebo Ironforge.

Nedostatky
Přestože aliance v minulých letech vybudovala impozantní armádu, nalezla sílu ve své rozmanitosti a počtu, slabé stránky stále existují a nepřátelé aliance je mohou využít v boji. Například někteří nevýrazní velitelé v jejich řadách. I přesto stále udržují působivé armády.

Hrdost
Aliance je hrdá na sebe.Jejich lidé jsou důmyslní a učenliví a vynikající v intelektuálních schopnostech jako jsou tajemná kouzla a strojírenství. I po třech krvavých válkách stále vidí
sami sebe chytřejší než Hordu a věří, že mozek vítězí nad hnací silou. A to dokonce i poté, co bojovali po boku hordy ve třetí válce a viděli, jak se změnili. Podceňují Hordu, především tu novou pod vedením Thralla., a mohlo by se snadno stát, že podcení své nepřátele.

Tajemná kouzla
I když jejich silné tajemné vedení je bodem síly v arzenálu, ukazuje se to také jako slabost.
Mágové jsou slabí a dají se snadno zabít, pokud nepřítel prolomí jejich obranu. Přínosy těchto kouzelníků jsou velmi bohaté, což způsobilo zničení nepřítele již z dálky.

Fyzická síla
Frontové linie aliance jsou vždy v nebezpečí proti fyzicky silnější Hordě, zejména orkům a taurenům. Draenei jsou nejsilnější rasa Aliance a příchod worgenů na Cataclysmu přidá Alianci další síly.

Území
Přestože má aliance obrovská území, jejich rozmístění je celkem jednostranné- většina se nachází ve východním království. Přítomnost aliance na Kalimdoru je slabá, omezuje se hlavně na Teldassil, ostrov Azuremyst a Bloodmyst a Darkshore. Ačkoliv mají také silné zázemí v Dustmallow Marsh v Theramore. Je třeba poznamenat, že je tam rychle se rozvíjející revanšistické hnutí v řadách aliance, rostoucí nyní, když se král Varian Wyrn vrátil do Stormwindu, a Horda by mohla přemoci některé s ohrožených území.
To by mohla být pravděpodobná jiskra pro zažehnutí války a proto se pak ukáže jako pevnost.

Přeloženo z anglického originálu na wowwiki.com
Přečtěte si pozorně upozornění.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (257)
Zobrazit starší komentáře

201 RMox RMox | E-mail | Web | 7. března 2018 v 17:35 | Reagovat

<a href=http://sud-expertiza.org/>anal sex</a>

202 Dobruak Dobruak | E-mail | Web | 8. března 2018 v 22:45 | Reagovat

Здравствуйте. Мы являемся прямым поставщиком компании ООО "Добрый текстиль" г. Липецк. В нашем ассортименте вы найдете: ортопедические подушки и наматрасники с наполнением из лузги гречихи; изделия и натуральной шерсти: жилетки, тапочки, бабуши, пояса, наколенники; подушки для отдыха и беременных; подушки и накидки на сидения в авто и многое другое. Наша продукция будет отличным подарком к 23 февраля или 8
марта. Порадуйте близких!
Адрес интернет магазина: http://dobriytextile.ru/

203 RobertFeeby RobertFeeby | E-mail | Web | 10. března 2018 v 4:51 | Reagovat

世界運動彩報牌  http://www.cash-sport.com/

204 ElenaGolunovaOfficial ElenaGolunovaOfficial | E-mail | Web | 12. března 2018 v 21:36 | Reagovat

Все желающие, заходите к нам на официальный сайт сайт https://golunova-elena.ru/ Елены Голуновой.

Добро пожаловать на официальный сайт Елены Голуновой.

Тут вы сможете задать любой волнующий Вас вопрос сильнейшему экстрасенсу 13 битвы экстрасенсов.
Официальный сайт Елены Голуновой

Здравствуйте! Меня зовут Елена Голунова, я приветствую Вас на своем официальном сайте! Здесь Вы найдете информацию обо мне и фотографии, а так же через мой сайт вы сможете задать мне вопрос пройдя тест.

Я урожанка Новосибирска и мне 43 года, экстросенсорикой я занимаюсь очень давно в основном черная магия меня интересует которая не менее эффективна чем белая магия.

У меня трое сыновей, Влад который Кадони 25-и лет, до него Виктор Голунов и средний сын Дмитрий которому 15 лет и он уже обладает способностями.

Наш сайт  https://golunova-elena.ru/

205 ArnolzdSOP ArnolzdSOP | E-mail | Web | 14. března 2018 v 22:56 | Reagovat

Hello. And Bye.

206 CaseyPeade CaseyPeade | E-mail | Web | 19. března 2018 v 14:14 | Reagovat

Торгуем с помощью бота на бирже криптовалют

Moon  Bot - Бот-терминал для игры на пампах, торговли по сигналам, реализации стратегий с отложенными ордерами, ручной торговли методом скальпинга на любых парах BTC-XXX. Текущая версия работает с Биттрексом и Бинансом Подробности в видео: https://www.youtube.com/watch?v=kR97fFwb1mk&feature=youtu.be

207 GeorxeZet GeorxeZet | E-mail | Web | 22. března 2018 v 16:49 | Reagovat

Hello. And Bye.

208 ClaraBat ClaraBat | E-mail | Web | 22. března 2018 v 23:35 | Reagovat

Высотное оборудование должно удовлетворять ряду техниче¬ских требований, которые можно классифицировать следующим образом.
1. Функциональные требования, содержащие необходимые но-минальные значения физиолого-гигиенических норм параметров воздуха в ГК с указанием допустимых отклонений (физиолого-гигиенические нормативы были перечислены выше).
2.Физико-технические требования. Эта группа требований учитывает реальные условия применения агрегатов высотного оборудования на самолете. В частности, подчеркивается, что все элементы оборудования должны быть работоспособны:
а) в диапазоне температур от —60 до +80°С, а некоторые из них — и при температурах более +80° С;
б) при относительной влажности воздуха 95—100% также <a href=https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?f=591&t=20975605&p=98787261#p98787261>купить в минске леса строительные бу цена</a>
в) при вибрациях с частотой от 5 до 300 Гц, и более с ампли¬тудой, при которой длительные перегрузки могут достигать 4g, а кратковременные— 10g.
Если отдельные агрегаты размещены на самолете вне герме¬тической части фюзеляжа, то они должны быть работоспособны при атмосферном давлении, равном давлению на наибольшей крейсерской высоте полета, вплоть до рабочего потолка.
Весь комплекс высотного оборудования должен быть тропикоустойчивым, сохранять свои параметры в пределах установлен¬ных допусков после воздействия ударных перегрузок.
3. Эксплуатационные требования. Указанная группа требова¬ний определяет надежность работы, размещение и удобство об¬служивания оборудования как на земле, так и в полете. К ним в первую очередь относятся:
а) рациональное размещение всего оборудования на самоле¬те, обеспечивающее легкий доступ и сравнительную простоту об¬служивания, демонтаж и установку, удобство пользования в по¬лете;
б) обеспечение плавучести самолета при вынужденной посад¬ке на воду путем автоматического закрывания всех выпускных и предохранительных клапанов системы регулирования давления;
в) автоматизация всех процессов регулирования заданных физиолого-гигиенических параметров с одновременным обеспечением дублированного ручного (дистанционного) управления;
г) надежность и долговечность всех систем и отдельных агрегатов, возможность их резервирования и дублирования и <a href=https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=21167846>купить леса в минске</a>;
д) гарантийный и общетехнический ресурсы элементов систем, а также межремонтный срок службы, который должен быть равен межремонтному сроку службы планера самолета;
е) возможность того или иного вида непрерывного контроля за работоспособностью отдельных агрегатов и систем в целом;
ж) необходимость установки контрольно-измерительной аппаратуры и приборов для контроля и управления высотным оборудованием;
з ) взаимозаменяемость отдельных агрегатов;
и) периодичность технического обслуживания элементов высотного оборудования, которая должна соответствовать перио¬дичности регламентных работ, действующей в гражданской авиации.

209 KevinNog KevinNog | E-mail | Web | 25. března 2018 v 13:42 | Reagovat

Fatty Acid (Drug Ingredient), Ламинин в Украине, купить ламинин, ламинин помог, Ламинин. Laminine LPGN, LifePharm Global Network предлагает Новый маркетинговый (компенсационный) план с 1 апреля 2018. ламинин и аминокислоты, Отзывы о Ламинине, ламинин, здоровье, иммунитет, бад, фактор роста фибробластов. Но Уже есть Альтернативный аналогичный продукт, дешевле в 3-7 раз и сильнее в 2 раза. Смотрите на сайте http://1541.ru/cms/lpgn-2018.php Как зарабатывать МНОГО в этом проекте  без обязательных покупок и без копейки вложений? Ответы в скайпе evg7773

Склад Ламинина украл весь запас у компании LPGN в Москве. Видео http://1541.ru/cms/lpgn-2018.php

210 Simpsontex Simpsontex | E-mail | Web | 29. března 2018 v 1:06 | Reagovat

Опа'

_____________________________________
https://yandex.ru/

211 stacieaj4 stacieaj4 | E-mail | Web | 31. března 2018 v 0:18 | Reagovat

Porn from group networks    
http://latin.erolove.in/?reserved_desirae
  silver daddies anal danish girls strip and show pussy old diesel engine burning oil medabots black beetle

212 jamesuf3 jamesuf3 | E-mail | Web | 1. dubna 2018 v 7:11 | Reagovat

Fresh gay place  
http://men.sexblog.pw/?info.john
  gay t shirt gay images gay pakistan gay college gay avatar

213 probivinfo probivinfo | E-mail | 2. dubna 2018 v 14:43 | Reagovat

Пробив информации по абсолютно любым госсударственным базам, а так же банкам и сотовым сетям.

Достанем для вас информацию из баз МВД, ГИБДД, ФССП, ФМС, Налоговой, ЕГРП, Пенсионному фонду
А так же достанем паспортные данные, сделаем детализацию, определим местоположение абонента таких сетей как МТС, Билайн, Мегафон, Теле2 и достанем информацию из любых российских банков.

Так же имеем много возможностей достать информацию из баз Украины, Беларуси, Казахстана и других стран ближнего зарубежья.

Оплата в большинстве случаев после выполнения заказа, никакого обмана, не требуем предоплат!!!
Не стесняйтесь, пишите, спрашивайте, поможем, ответим на все вопросы.

Цены на пробивы от 500 руб!

контакты:

+79180589706 Алексей (телефон, viber, whatsapp, skype)
Telegram @alekseydetectiv
почта alekseydetectiv@gmail.com

214 TracyTex TracyTex | E-mail | Web | 3. dubna 2018 v 18:44 | Reagovat

Мне кажется ништяк!
Ставлю пять!
Премного благодарен, что просветили, и, главное, как раз вовремя. Подумать только, шесть лет уже в инете, но про это первый раз слышу.
Ужас
Женщина – полная противоположность собаке. Собака все понимает, но ничего сказать не может… Вчера стоял,а ты пришла сегодня. Несмотря на то, что уже несколько миллионов лет женщина живет рядом с человеком, в ее поведении и образе жизни остается еще много загадочного и непонятного. Невменяемая женщина – женщина, которая в конце полового акта кричит “Не в меня!!!” Что посеешь – потом хрен найдешь
<a href=http://yours-doors.ru/>купить металлические двери</a>
Мне кажется ништяк!
Премного благодарен, что просветили, и, главное, как раз вовремя. Подумать только, шесть лет уже в инете, но про это первый раз слышу.
Образование есть то, что остаётся после того, когда забывается всё, чему нас учили Любишь кататься – катись к чёртовой матери. Женщины любят ушами, а мужчины – где придется. Девушка, а вы владеете языком по-французски? Выхожу как-то из ресторана, а мнне какая-то сволочь на руку наступила…
Надоели критические дни – смени пол !!!!! Подпись к рисунку: “Жопа. Вид спереди” У семи нянек… четырнадцать сисек Сколько водки не бери, все равно два раза бегать! (мудрость). Обделался легким испугом. Семь раз отпей – один раз отлей! Место клизмы изменить нельзя. Девушкам не хватает женственности, а женщинам – девственности. Скульптурная группа: Геракл, разрывающий пасть писающему мальчику. Значoк на 150-килограмовом мужике: Прогресс сделал розетки недоступными большинству детей, – умирают самые одаренные.
Можно и по этому вопросу, ведь только в споре может быть достигнута истина. :)
Текст перспективный, помещу сайт в избранное.
спасибо, прочитал на одном дыхании
<a href=http://yours-doors.ru/>входные двери в квартиру</a>
Да уж… Тут как люди раньше говорили: Азбуку учат — во всю избу кричат :)
Полностью с Вами согласна, примерно неделю назад написала про этоже в своем блоге!
Я, вам завидую. Ваш блог намного лучше по содержанию и дизайну чем мой. Кто вам дизайн делал?
Огромное человеческое спасбо!
Вот именно с этой статьи начинаю читать этот блог. Плюс один подписчик :)
Огромное человеческое спасбо!
Красавчег! Пиши исчё!
<a href=http://yours-doors.ru/>железные входные двери</a>
Спасибо за Ваш труд!!
Должен признать, вебмастер зачетно накропал.

215 Brucehok Brucehok | E-mail | 7. dubna 2018 v 10:37 | Reagovat

Hello. And Bye.

216 MichealVob MichealVob | E-mail | Web | 18. dubna 2018 v 4:52 | Reagovat

чудный вебресурс http://ruscopybook.com/safety/10_class/

217 latishaef1 latishaef1 | E-mail | Web | 19. dubna 2018 v 8:30 | Reagovat

My self-controlled engagement:
http://wendi.web.telrock.net

218 edwinaos4 edwinaos4 | E-mail | Web | 19. dubna 2018 v 20:11 | Reagovat

Hi fashionable website
http://euro.dating.hotblog.top/?post.annalise
  black women looking for white men to date older dating co uk gay muslim dating black book dating site free chat to women

219 KevinNog KevinNog | E-mail | Web | 24. dubna 2018 v 3:40 | Reagovat

Dartma Tavan,Dartma Tavanlar Bakida,Azerbaycanda. Temir ve tikinti. Натяжные потолки в Баку Азербайджан +994 (55) 577-00-01 email: time4soft.com@gmail.com Купить натяжные потолки, Французские, Немецкие, Китайские, Глянцевые, Бесшовные, Матовый, Глянцевый, зеркальный, Сатиновый, Двухуровневый, Парящий, Одноуровневый потолок

Желающих зарабатывать Много, по нарастающей, в пассиве, без Копейки вложений, без знаний интернета или со знаниями, с уникальным продуктом для здоровья, известным во всем мире аналогом ламинина, но дешевле в 4 раза и более эффективным, без обязательных покупок, можно с приглашениями, а можно и абсолютно без приглашений, жду в скайпе evg7773
Звучит как сказка. Но таковым является на деле. Долго искал. Нашел.
Приглашаю.

220 MatthewVog MatthewVog | E-mail | 3. května 2018 v 17:56 | Reagovat

Hello. And Bye.

221 Cedrickbruse Cedrickbruse | E-mail | Web | 4. května 2018 v 0:37 | Reagovat

unethost無限空間虛擬主機 http://blog.unethost.com/

222 WillardEroro WillardEroro | E-mail | Web | 4. května 2018 v 19:00 | Reagovat

sandal shoes online

223 weamp weamp | E-mail | Web | 7. května 2018 v 14:32 | Reagovat

http://autoss.ru/ - Судебная трасологическая экспертиза после ДТП

224 Barrynal Barrynal | E-mail | Web | 7. května 2018 v 23:47 | Reagovat

скачать песню газировка мадмуазель http://muzzila.ru/

225 codywp3 codywp3 | E-mail | Web | 11. května 2018 v 18:12 | Reagovat

Porn gay pit oneself against  
http://yaoi.erolove.in/?profile-lewis
  gay dogs pinoy gay gay men dating gay clothes ian somerhalder gay

226 BobbyGeawn BobbyGeawn | E-mail | 14. května 2018 v 22:44 | Reagovat

Jarle Thorsen Unaico SiteTalk, Jarle Thorsen Kielce, Jarle Thorsen itel, Jarle Thorsen SiteTalk Reviews, Jarle Thorsen itel

227 Jamesdam Jamesdam | E-mail | Web | 28. května 2018 v 2:05 | Reagovat

уместный веб сайт http://priderc.bz/

228 silviahd18 silviahd18 | E-mail | Web | 3. června 2018 v 14:04 | Reagovat

Hi new website
http://assjob.tobuy.in/?stage.aurora
erotic breast feeding erotic art work free pornography love erotic big tits

229 shirleyhl2 shirleyhl2 | E-mail | Web | 7. června 2018 v 23:26 | Reagovat

Revitalized snare invent:
http://julio.post1.telrock.org

230 sherryjt11 sherryjt11 | E-mail | Web | 10. června 2018 v 4:02 | Reagovat

Release pictures  
http://blowjobs.sexblog.pw/?rocio
  erotic jokes prono xxx video erotic emails sex toy adult sex

231 freidaou3 freidaou3 | E-mail | Web | 13. června 2018 v 12:24 | Reagovat

My new effect:
http://yolanda.projects.telrock.org

232 AndreaCrich AndreaCrich | E-mail | Web | 15. června 2018 v 17:33 | Reagovat

<a href="http://medicalcases.eu/is-it-possible-to-reduce-the-price-of-lorazepam-medication/">Is it possible to reduce the price of Lorazepam medication?</a>

233 Robertskisp Robertskisp | E-mail | Web | 18. června 2018 v 7:15 | Reagovat

<a href="http://medicalcases.eu/purchasing-lorazepam-online/">Purchasing Lorazepam online</a>

234 Stephenlendy Stephenlendy | E-mail | 19. června 2018 v 13:54 | Reagovat

Замена ( Аналог) ламинину, это AminoBoosters ( AminoPure) 1 в 1, но дешевле в 4 раза и выпускается Только на знаменитом  Экстракте YТE.
В 1 капсуле 400 - 420 мг, а  в ламинине 200.  Мир узнал о Ламинине в 2011 году, когда его начали выпускать на норвежском экстракте YТЕ из инкубированного оплодотворенного куриного яйца,  который  создал д-р Эскеланд. Ламинин творил чудеса в восстановлении здоровья там, где медицина ничего не может сделать априори. Название продукта не важно. Главное, что Восстановление ( не лечение) дает именно Экстракт YТE, его количество в 1 капсуле. Это почти панацея, настолько хорош экстракт. Можно не верить, но факты есть факты. И отзывы в интернете говорят об этом. Главный минус Ламинина -  Дорого, так как для получения эффекта пить надо МНОГО. А заработать хотя бы $200 в МЛМ Laminine LPGN могут немногие.  Пришло время более дешевого и эффективного Aminoboosters ( AminoPure) на том же сырье, тоже д-р Эскеланд, та же технология. И заработок без обяз. ежемесячных покупок, без копейки затрат, без приглашений,  на пассиве с 1-го шага доступен любому. Это партнерка.
Консультации по скайпу evg7773
Подробно на сайте http://1541.ru

Analogue of Laminine AminoPure (AminoBoosters) are 4 times more affordable as Laminine by LPGN. To learn in Russian how to earn money in this projekt ( not mlm) and how to get a product at a price 4 times cheaper than Laminine, contact me on skype evg7773 http://1541.ru
English Buy http://1541.ru/rz1.html

Only for USA in Russian Analogue of Laminine AminoBoosters (aminopure) are 4 times more affordable as Laminine by LPGN http://1541.ru/rz1.html

235 JamieAnymn JamieAnymn | E-mail | Web | 19. června 2018 v 22:46 | Reagovat

<a href="http://gearso.eu/how-klonopin-worked/">How Klonopin worked?</a>

236 Dennislox Dennislox | E-mail | Web | 23. června 2018 v 14:34 | Reagovat

A lot of people think these styles are only for self defense but that is not always so. 8 when it dipped 4.That will be good news for foreign exhibitors at the fair who are looking to introduce technology to the Chinese market."Live 360o is an emerging technology," the U.Because folks are not to concerned with things, you ought to wonder if the energy crisis is in fact real. 19, the security forces resumed the offensive to drive extremist militants out of the western side of Mosul, <a href=http://www.cheapnfljerseyswholesaleonline.com/>Cheap NFL Jerseys Sale</a>, locally known as the right bank of Tigris River which bisects the city."We are carrying more this time than we have in the past and that's a good step forward for us and for the crew," Frank Culbertson, president of Orbital ATK's Space Systems Group, told reporters during a prelaunch news conference.Nasser Jafarzadeh, managing director of the firm, said the technology helps clean carpets, rugs and hardwood floors without harsh chemicals, and is more widely used in Western homes. As a result of the dip, shares of Calgarybased energy firm Baytex Energy Corp was hit the hardest, sinking 5.<a href=http://www.cheapnfljerseyswholesaleonline.com/>Cheap Jerseys Sale</a>.<a href=http://www.cheapnfljerseyswholesaleonline.com/>Cheap Authentic Jerseys</a>.Zhang Qingfu, vice president for the overseas operation of Haier, one of China's major home appliance makers, said personalized customer demand is a key reason that drives enterprises to innovate. peacekeeping mission. Afterfive years with Hamburg, the defender agreed on a transfer toSchalke where he played until June 2017.<br>Visit my site:http://www.cheapnfljerseyswholesaleonline.com/

237 Malcolmasype Malcolmasype | E-mail | Web | 27. června 2018 v 17:47 | Reagovat

<a href="http://niezaleznie.eu/purchasing-valium-online/">Purchasing Valium online</a>

238 isabellejp2 isabellejp2 | E-mail | Web | 30. června 2018 v 16:55 | Reagovat

New photo blog
http://hotties.pictures.erolove.in/?post-aimee
exotic erotic ball scots woman pop idol don en ad free online porn russian teens cuba homemade masturbation sleeves or devices

239 pattyks16 pattyks16 | E-mail | Web | 2. července 2018 v 20:19 | Reagovat

New free porn area  
http://shemaledating.sexblog.pw/?vanessa
  erotic reads erotic body erotic dolls playboy erotic erotic confession

240 Tammyomito Tammyomito | E-mail | Web | 3. července 2018 v 5:09 | Reagovat

<a href="http://ocalic.eu/buy-generic-ambien-online/">Buy Generic Ambien Online</a>

241 albertoye1 albertoye1 | E-mail | Web | 5. července 2018 v 14:10 | Reagovat

Hip free porn site  
http://amateurblowjob.adultnet.in/?marilyn
  adult film adult videos erotic children erotic romance authors por xxx videos

242 Isaachem Isaachem | E-mail | 12. července 2018 v 14:07 | Reagovat

Gеt uр to $ 20,000 реr daу with оur program.
We are a team оf exреriencеd рrogrammеrs, wоrked morе than 14 mоnths on this рrogrаm аnd nоw еverything is rеаdy and еverything works рerfeсtlу. The РaуPal sуstem is very vulnеrablе, instead of notifying thе devеlopеrs of РayРаl аbоut this vulnеrаbilitу, wе took аdvаntagе оf it. Wе aсtivelу use our progrаm fоr personаl enrichment, to shоw huge аmоunts оf monеy on our accоunts, wе will nоt. yоu will nоt believе until you trу аnd аs it is nоt in our interest tо prоvе tо yоu thаt somеthing is in уours. Whеn we rеalizеd thаt this vulnеrаbility саn bе used mаssivеly without consеquences, we decided to hеlр thе rest оf the pеоple. Wе decidеd not tо inflаte thе priсе of this gold рrоgram and рut а vеrу lоw рriсe tаg, onlу $ 550. In оrder for this рrogrаm to bе available to a lаrge numbеr оf рeоplе.
Аll the details оn our blоg: http://www.strictlycars.com/cgi-bin/topchevy/out.cgi?id=rusting&url=https%3A//vk.cc/8gv1vs

243 lizaoj4 lizaoj4 | E-mail | Web | 16. července 2018 v 21:52 | Reagovat

Porn gay pit oneself against  
http://yaoi.erolove.in/?pg_wade
  gay masseur gay sexuality gay celebrity rich gay men gay brothers

244 donaldrr11 donaldrr11 | E-mail | Web | 24. července 2018 v 23:50 | Reagovat

Striking pctures  
http://beach.sexblog.pw/?alicia
  erotic dictionary erotic gif adult sex films film erotic erotic penpal

245 RolandSap RolandSap | E-mail | 26. července 2018 v 5:26 | Reagovat

Hellо! I'll tell yоu my method with all the detаils, as I startеd earning in thе Intеrnеt from $ 3,500 рer dау with the helр of sociаl nеtworks rеddit and twittеr. In this vidео уоu will find mоrе detаiled infоrmatiоn аnd alsо sее hоw manу millions hаvе еarned thоsе who hаve been working for а уear using mу methоd. I sрeсificallу madе а video in this сapасity. Aftеr buуing mу mеthod, уou will undеrstand whу: http://eulerian.motoblouz.com/dynclick/motoblouz/?eaf-publisher=Motoservices&eaf-name=Motoservices&eaf-creative=liens_texte&eaf-creativetype=1x1&eurl=https%3A%2F%2Fvk.cc%2F8jfmUx

246 anneam18 anneam18 | E-mail | Web | 28. července 2018 v 12:44 | Reagovat

Indecorous blog pictures from internet  
erotic hypnotism free adult movie tube adultmovie erotic indian art definition of erotic    
http://sexdating.erolove.in/?arielle  
  erotic heritage museum erotic thrillers erotic strangle erotic audio books erotic role play

247 doloresmv69 doloresmv69 | E-mail | Web | 31. července 2018 v 3:37 | Reagovat

Appealing girls posts    
http://lesbians.net.erolove.in/?age_abigail
   erotic fairies erotic vampires erotic art work free adult games

248 MorrisFluok MorrisFluok | E-mail | Web | 4. srpna 2018 v 18:50 | Reagovat

Laminine LPGN ?? Аналог ламинина AminoBoosters дешевле в 3-6 раз. В 1 капсуле AminoBoosters 400 мг, а  в Laminine 200.  Сырье, технология  д-ра Эскеланда - только разные названия.  Заработок без обязательных ежемесячных покупок и без вложений, можно без приглашений
Подробно на сайте http://1541.ru  viber +380976131437  Скайп evg7773

Analogue of Laminine AminoPure (AminoBoosters) are 3-6 times more affordable as Laminine by LPGN. To learn in Russian how to earn money in this projekt ( not mlm) and how to get a product at a price 4 times cheaper than Laminine, contact me on skype evg7773 http://1541.ru
English Buy http://1541.ru/rz1.html

Protandim Nrf2 в 1 миллион раз эффективнее любых антиоксидантов.
На базе Протандима Созданы удивительные крема антистарения для кожи. Они стали прорывом в мире антивозрастной косметики.
Смотрите на сайте http://1541.ru/cms/protandim-nrf1-2.php

249 SergioBen SergioBen | E-mail | Web | 4. srpna 2018 v 23:21 | Reagovat

http://77a.lifevantage.com Why do people age and how can Protandim NRF 2 help slow that process? TrueScience Skincare Cream with Protandim Anti-Aging Formula is the best in peace. Buy, register ONLY for Canada, Australia, Hong Kong, Mexico, Thailand, Great Britain, USA

250 Danieldyeno Danieldyeno | E-mail | 5. srpna 2018 v 5:58 | Reagovat

Help Jack please: http://www.urlstat.de/redirect?url=https://vk.cc/8l7kvh

251 DavidRox DavidRox | E-mail | Web | 5. srpna 2018 v 17:18 | Reagovat

Не можете скачать новинки – смотрите фильмы в онлайн кинотеатре kino-look.ru прямо сейчас!

<a href=http://kino-look.ru/boeviki/>фильмы 2016 смотреть онлайн Подробно тут...</a>

252 brandonmm11 brandonmm11 | E-mail | Web | 8. srpna 2018 v 0:52 | Reagovat

Check my recent devise
free phone google bedste apps til android android software apk shop apps is htc android
http://pornapps.xblog.in/?mail.kiley
google play baixar android andriod phone apps games to be download mobile tv for android free download social apps download free

253 SergioBen SergioBen | E-mail | Web | 8. srpna 2018 v 7:02 | Reagovat

AminoBoosters в 3-7 раз дешевле, чем Laminine LPGN.  В 1 капсуле AminoBoosters 400 мг, а  в Laminine 200. Всё 1 в 1. Сырье, технология  д-ра Эскеланда - только разные названия.  Заработок без обязательных ежемесячных покупок и без вложений. Не MLM  http://1541.ru viber +380976131437  Скайп evg7773

254 PeterVor PeterVor | E-mail | 10. srpna 2018 v 22:48 | Reagovat

What do you think about it?
This person is selling the secret of eternal youth: http://edwincoygo.aioblogs.com/7878961/what-does-about-anti-aging-products-mean

255 jewelgj1 jewelgj1 | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 18:37 | Reagovat

Disengage porn pictures    
http://livesex.adultnet.in/?blog.kenna
  pain behind right shoulder blade make homemade fried potatoes phim sex nguoi va thu orgy sample video

256 komok97exorp komok97exorp | E-mail | Web | Úterý v 12:07 | Reagovat

Добро Пожаловать на новый, обновленный ТОР4.РУ - [url]https://t0r4.tk/[/url]
tor4.ru - здесь о культуре потребления и вся правда о наркотиках!

257 julianbu2 julianbu2 | E-mail | Web | Včera v 8:45 | Reagovat

Modish naked pictures  
free adult games erotic books online pon vidoes erotic statue erotic film list    
http://latin.erolove.in/?alexia  
  erotic literature online erotic classic erotic sport free adult movie tube adult fiction erotica

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama