I hate resorting to violence! -Jaina Proudmoore

Horda

1. listopadu 2011 v 15:00 | Sylvanas |  Warcraft
Horda je jednou ze dvou politických frakcí smrtelných ras na Azerothu, jejím protějškem je Aliance. Skládá se z přeživších, které Horda spojila spolu jako rodinu, kamarády nebo nepříjemné spojence. Ačkoliv jeho ideály politiky a víry byly revidovány a členství se v průběhu času měnilo, je to stejná horda, kterou zdědil Thrall po náčelníkovi Ogrimu Doomhamerovi.

Orkové z Durotaru
Orkové, kteří přežili první a druhou válku byli Thrallem osvobozeni z internačních táborů a vedeni jím, aby tvořili nový osud Kalimdoru, zatím co se snaží dosáhnout svého čestného umění šamanismu a bojovat proti korupci démonské magie.
Pod vedením Garroshe Hellscreama, jmenovaného Thrallem za následníka v Cataclysmu.
Menší vůdci jsou Varok Saurfang a Drek'Thar.
Hlavní město je Ogrimmar v Drotaru.
Mají také tábory v Barrens, Ashenvale, Stranglethorn Valley, Arathi Highlands, Badlands, Swamp of sorrows a v Azshaře.Po znovuotevření Temného portálu se někteří orkové vrátili do svého původního domova na Draenoru s tábory v Hellfire Peninsula, Terokarském lese, Nagrandu, Blade Edgeských horách a Shadowmoon Valley. V poslední době se přemístili do Northrendu, s masivní základnou a pevnosti v Boranské tundře, Dragonblight a Grizzly hilus.

Přežívající klany, které se připojily ke Thrallovi:
Frostwolf- Thrallův vlastní klan, vedený šamanem Drek Tharem už od smrti posledního náčelníka Durotana. V klanu Frostwolf je největší koncentrace orků ve východním království, se sídlem v Alterac Valley, kam odešli do exilu už o desetiletí dříve.
Warsong- Veden Garroshem Hellscreamem, z velké části se usídlili v Ashenvale.
Shattered Hand- část z nich vstoupila k Thrallovi jako spolek assassianů(vrahů).
Mag´har- orkové, kteří unikli korupci a zůstali v Outlandu během všech tří válek.Jsou vedeni Greatmother Geyah, Thrallovou babičkou. Jiní členové jsou Dranosh Saurfang, Garrosh Hellscream a Jorin Deadeye.
Bleeding hollow- klan se vrátil na Draenor až po druhé válce, ale když byl rozdělen, někteří orkové přešli do bezpečí Azerothu ve stejnou dobu, kdy Grom Hellscream a klan Warsong. Byli zajati a později osvobozeni z internačních táborů a slouží nové Hordě. Navíc mají členy v Mag´har všetně jejích náčelníka Jorina Deadeye.
Burning blade- šermíři byli kdysi členy klanu, i když je v dobách korupce plamenou legií nepotřebovali, jsou stále součástí Hordy.
Blackrock- Eitrigg a Varok Saurfang jsou známí členové Hordy. Bloodeye Redfist šel s Regharem Earthfury na Kalimdor s novou Hordou. Kromě těchto členů byly transparenty klanu v některých táborech během třetí války.
Shadowmoon- peoni a skauti Shadowmoonské vesnice jsou přeživší klanu.
Twilight Hamer- nejméně jeden ork je ještě součástí Hordy.
Dragonmaw- v datadisku Cataclysm se vrátí a budou v Twilight highlands.

Orkové mají zvláštní pouto s vlky. Slouží jim jako přeprava a často jsou viděni jako jejich symboly, zejména klan Frostwolf.Trolové s kmene Darkspear
Původně pochází z malého řetězce ostrovů ve velkém moři. Nakonec se připojili ke Thrallovi na jeho cestě do Kalimdoru a přestěhovali se do Echo Isles, ale byli vyhnání vojáky Kul´tirasu. Jsou vděční orkům za záchranu jejich kmene a poskytnutí domova.
Vedeni shadowhunterem Vol´jinem.
Menší vůdci jsou šaman Vanira a druid Zen'tabra .
Hlavní město je Darkspear ostrov , největší z Echo Isles na pobřeží Drotaru. Před rekultivací Echo Isles
byla hlavní vesnice Sen'jin. Ostatní trollské osady jsou umístěny v Ashenvale, Stonetalon Mountains a v Desolace. Také ovládají obě základny Hordy(Swamprat Post a Zabra'jin)v Zangarmarshina Draenoru.
Pro přepravu používají raptory a netopýry.
V datadisku Cataclysm opustili Ogrimmar a nepodporují Garroshe Hellscreama.Taureni z Mulgore
Rasa ušlechtilých bytostí původem z Kalimdoru, kteří je ujali orků a nabídli jim dichovní vedení a podporu.
Pod vedením náčelníka Baine Bloodhoofa, nasledníka jeho otce Cairne.
Menší vůdce je archdruid Hamuul Runetotem.
Hlavní město je Thunder Bluff v Mulgore.
Mají také tábory v Barrens, Thousand Needles, Stonetalon moutains, Desolace, Feralas a Felwoodu. Poslali posly ke svým příbuzným taunkám v Northrendu.
Pro přepravu požívají silné kodo.Nemrtví z Lordaeronu
Skupina nemrtvých propuštěna z nadvlády krále Lichů, kteří mají sjednané příměří s ostatními členy Hordy. Skupina se skládá taky z jiných nemrtvých tvorů, jako třeba val´kyr, kteří se rozhodli přidat se k Opuštěným po smrti krále Lichů.
Vedeni nemrtvou banshee královnou Sylvanas Windrunner.
Hlavní město je Undercity v Tirisfal glades.
Mají hlídky v Silverpineském lese a Hillsbrad Foothills, stejně jako města v Howling Fjord a Dragonblight v Northrendu.
Královská lékárnická společnost- frakce opuštěných alchymistů se snaží vymyslet mor, který by vymýtil Pohromu i další formy života.
Opuštění používají upíří netopýry a kostlivé koně pro svoji přepravu. Jsou to jediný zvířata bez vnímající mysli.Krvaví elfové z Quel´Thalasu
Skupina bývalých vysokých elfů odpoutaných na jejich závislosti na magii,kteří opustili Alianci obrátili se k hordě, která jim mohla pomoci dostat se na Outland k dosažení jejich osudu. Tito elfové mají silné spojenectví s Opuštěnými, s nimiž sdílejí podobný osud a některé členy(banshee a dark rangery).
Vedeni Lor'themar Theronem, regentem Quel'Thalasu po smrti šíleného prinde Kael´thase Sunridera.
Menší vůdci jsou Halduron Brightwing a Lady Liadrin.
Hlavní město je Silvermoon v Eversongském lese v severním Quel´Thalasu.
Mají oddíly v Ghostlandu, vedle Opuštěných v Hellfire peninsula na Outlandu na podporu krvavých elfů cestujících skrz Temný portál z Azerothu.
Farstriders- speciální oddíly skautů a rangerů.
Blood knights order- speciální paladinové krvavých elfů.
Krvaví elfové již dlouho používají pro přepravu hawkstridery a dragonhawky.Goblini z Bilgewateru
Po zničení jejich ostrova Kezan při Cataclysmu , Bilgewaterští goblini jsou dodáváni za moře na otrocké práce v Azshaře, poté, co je jejich jedné plavidlo ze ztracených ostrovů chyceno v námořní bitvě mezi Aliancí a Hordou. Když je Alinace napadla, přidali se k Hordě aby porazili společného nepřítele, nepřátelské domorodce ze ztracených ostrovů a disidenty v jejich vlastních řadách.
Vedeni Gallywixem
Hlavní město je bilgewater z těžce předělané Azshary. Mají taky v rámci okresu orské město Ogrimmar.
Pro přepravu používají Hod rods, které vypadají jako auta.


Části Hordy


Azeroth

Křehké spojenectví mezi Hordou a Aliancí bylo v následku třetí války brzy rozbito, když propukly bitvy mezi silami různých frakcí.
-Poskvrnění- síly Opuštěných vyslané do Arathi basin k získání surovin a materiálů se ocitly v bitvě s Ligou Anathoru, která tam byla za stejným účelem.
-Klan Frostwolf- tento klan se usadil v pohoří Alteracu, kde žil pokojně dokud nebylo jejich údolí napadeno poklady hledající Stormpikeskou stráží. Členové frostwolfu odmítli zničení svého domova a vyhlásili vetřelcům válku.
-Warsong outriders- po třetí válce se klan Warsong připojil ke Thrallovi na jeho cestě do Kalimdoru a usadil se v lesích Ashenvale, které začali kácet aby zajistili dodávky dřeva pro hordu a místo pro své tábory. Noční elfové, kterí na to nemají tak mírný názor, jim vyhlásili válku.

Outland

-Thrallmar- název pro expediční síly Hordy, která nalezla v Outlandu spoustu původních spojenců. Tito odvážní bojovníci Hordy jsou vedeni Nazgrelem a sestává se ze všech ras Hordy. Osady expedice jsou roztroušeny po celém Outlandu
s výjimkou Nagrandu a Netherstormu.
-Mag´harští orkové z Nagrandu- klan orků, který nebyl zkorumpován démony a zůstal v Nagrandu přes všechny války na Azerothu.


Northrend

-Warsong offensive- hlavní síly expedice hordy do Northrendu, vedené Garroshem Hellscreamem.
-Kor´kronská stráž- elitní bojové síly Hordy v Northrendu, vedené Varokem Saurfangem.
-Taunka- starobylí příbuzní Taurenů, byli považováni za ztracené až do znovuobjevení Garoshem Hellcreamem a jeho orskými jednotkami po příjezdu do Northrendu. Jsou v hordě vítáni krátce po záchraně Roanauka Icemista.
-Ruka pomsty- skupina Opuštěných, které Lady Sylvanas Windrunner poslala do Northrendu, aby se zde pomstili králi Lichů. Jejich metodou je doruční posledního kmene jejich smrtícího moru.
-Sunreavers- členové Kirin Tor z řad krvavých elfů pojmenovají po svém vládci. Hordě, tradičně vyloučené z Dalaranu, je umožněn vstup jenom díky jejich úsilí.Jsou to nepřátelé Silver Convenant.


Ostaní členové, frakce a spojenci Hordy

- Stonemaulští ogři v Dustwallow Marsh, dříve pod vedením Mok´Morokka; v současné době velmi podporují klan Tharg. klan je spojen s frací Ogrimmar
- Klan Mok´Nathal z Blade's Edge Mountains, veden Leoroxxem
- Poloviční ogři z Azerothu
- Mnoho(ale ne všichni) polovičních orků
- Hoda je ujala Wyrvenů, které nyní používá pro svoji leteckou přepravu
- Hobgoblins; velcí chemicky upravení goblini kteří přišli s gobliny. Ve hře je možné je vyvolat kvuli přístupu k bance
- Klan Dragonmaw se připojil k Hordě v Twilight Highlands

Přizpůsobené Hordě
Jedná se o osoby neutřální nebo přátelské k Hordě, ale pitom nejsou pravými členy Hordy.
Lesní trolové z kmene Revantusk v Hinterlands, vedeni Primal Tornruskem, jsou nezávislí, ale volně spojení s Hordou. I když nejsou členy Hordy, jsou jejich přátelé. Znají soucit, když uvážíme jak špatně vychází s lesními trolly kmene Darkspear, kteří kdysi bývali jejich nepřátelé.


Historie

V minulosti se horda skládala jenom z orků a jejich válečných zajatců z Dreanoru i Azerothu, stejně jako z trollů a ogrů. Po jejich naprosté porážce na konci Druhé války byla temná moc Hordy zlomena tím, že Thrall obnovil staré spirituality a tradice svého alidu a osvobodil je tak od Plamenné legie.
Během událostí za Třetí války Thrall vytvořil vazby s hlavním taurenem Cairnem Bloodhoofem a trollím stínovým lovcen Vol´jinem z kmene Darkspear. Vazby mezi rasami jsou velmi blízké, protože sdílejí mnoho kulturních názorů. S pomocí taurenů, obou orků a mnoha trollů se jim podařilo vybudovat místo pro sebe na Kalimdoru. Od té doby se někteří ogři, Opuštění a krvví elfové rozhodli připojit se k Hordě.
současná horda je spíše o přežití v zemi, která se je naučila nenávidět. Orkoví jsou nenáviděni, protože stejně jako Opuštění bývali kdysi tupé ovládané bytosti.I když se již vykoupili, stále jim někteří členové Alliance neodpustili a věří v jejich staré já. Trollové, taureni a jejich další spojenci je pochopili a jsou právě za to také nenáviděni. Zajímavým faktem je, že každý prominentní vládce Hordy se spjil s některým z vládců Alliance behem války.

Organizace
I když je význam jména jiný, horda se může považovat za centralizovanější útvar, než je alliance. Centrem je zde Ogrimmar. Thralll je zde nezpochybnitelným vládcem a náčelníkem celé Hordy a drží vlánu nad Darkspearskýmí trolly, taureny a podobně.(Ačkoliv zachází s vůdci různých ras jako s rovnoprávnými kolegy)
Stejně jako stará Alliance Lordaeronu, Thrall přijímá vyslance ze všech různých kmenů a členů a zajišťuje, aby byl jejich hlas slyšet v rozvíjející se říši. I když mají nevyhnutelný chrakretistický militarismus orků, Thrall také ukázal, že je soucitný, idealistický a osvícený jednotlivec, jehož rozkazy mají uvnitř Hordy velký respekt.
I když by se Horda mohla rychle stát impozantním válečným strojem, jedná se spíše o poklidný národ, který se rozhodl pokusit se píše o mír ve světě než o válečné řádění, jako tomu bylo na počátku Hordy. Spíše neformálně však stát studené války stále existuje. pokusy orků řídit allianci z Wason gulch a Altera Valley probíhají stejně, jako expanze Opuštěných do Arathi a Hilsbradu.
stejně jako ve velikosti, Horda má své problémy stejně jako Alliance. Hlavních pět ras, krvavých elfů,taurenů, nemrtvých, trolů a orků mají nepočet nepřátel mezi obyvateli azerothu: lesní trollové kmnene Revantusk ve vnitrozemí, Stonemaulští zlobři- jednotlivci jako Mok'Nathal Beastmaster Rexxar.
Za třetí války, před osvobozením Opuštěných od Pohromy a zběhnutím krvavých elfů, se Horda spojila s Alliancí ve snaze zbavit Azeroth Plamenné legie. Od té doby se ale stará nepřátelství obnovila, což vedlo k otevřeným konfliktům na několika bitevních polích. Nicméně dvě frakce stále oficiálně držely příměří až do bitvy o Undercity, kdy král Varian Wrynn znechucen neustálými potyčkami uvnitř Hordy jí oficiálně vyhlásil válku.
I přes svůj poněkut monstrózní vzhled většina hordy není zlá. stejně jako alliance je složená z různých frakcí a jednotlivců, kteří mají šitoké spektrum hodnot a ctností.
Kulturně orkové a taureni věří ve vykoupení více než většina ras a jsou ochotni dát šanci každému , bez ohledu na dobrou pověst. Zdá se že tak přijmuli(nebo alespoň tolerují) svoje staré nepřátele- krvavé elfy. Hlavně pro tyto názory se nachází mnoho různých frakcí v Hordě.
Zdá se, že noví členové Hordy jí musí složit krevní přísahu.


Dvě Hordy

I když je horda v MMORPG samostatná jednotka, je rozdělena na dve nebo více samostatných částí(včetně částečně temné Hordy v Burning steppes, ale ne Fel hode v Outlandu) Je rozdělena jak geograficky tak ideologicky.
Dvě malé frakce orků použily stejné zdůvodnění pro zcela opačné cíle. obě frakce zobrazují naprostou věrnost Hordě. Horda je jejich rodina, jejich domov a jsou pyšní na to , že jí slouží. Tito orkové věří, že Horda je na prvním místě ve všem. Jedna frakce se vyrovnala se spoluprácí Hordy a Alliance. Díky spojení s Alliancí byla horda schopná pomoci v prevenci zničení světa. Tito orkové a jejich úspěchy jsou signálem, že Thrall a a Horda je na správné cestě za úspěchem a slávou. Druhá frakce se domnívá, že Thrall zradil Hordu tím, že se spojil s lidmi. Považují tím hordu za zkorumpovanou, špatnou a slabou. tito orkoé jsou schopni využít jakékoliv nástroje v boji za jejich ztracenou slávu(včetně temné magie). Sní o tom, že jednoho dne budou dost silní, aby zničili zesměšněnou Hordu, která je dnes a nahradili ji starou a slavnou říší Hordy, kterou kdysi byla.
Věrní mohou být z jakékoliv třídy, ale mezi ty, kteří podporují současnou hordu se nikdy nedostanou Warloci a ti kteří současnou Hordu odsuzují a nikdy se nestanou šamany. Tato situace způsovila rozkol v řadách pyšných orků a je čím dál težší rozeznat přítele od nepřítele.

Horda Kalimdoru
Horda na kalimdoru je většinou vedena Thrallem. Patří mezi ně většina orků, taurenů, Darkspearských trollů a někteří ogři. Jsou sjednocení šamanskou kulturou a úctou k Thrallovi, kterého považují za svého hrinu a potvrzeného vládce. Tato horda je výsledkem činnosti v Warcraft III: Reign of Chaos.
Orkové podstupují kulturní revoluci, při které se cítí nepříjemně. Tajemná krvežíznivost oputila jejich těla a jejich mysl je teď klidnější a soustředěnější. ti, z velké části, následují Thralla který si razí cestu vpřed k reformě Hordy jak zevnitř(s pmocí jeho šamanismu) tak zvenku se založením Durotaru. Přesto ne všichni orkové jsou spokojeni z těmito zákroky, a to zlí orkové na Azerothu. Tito orkové. kteří zahrnují dobrý počet přežívajících Warlocků dělají nájezdy na Allianci, karavany, města a vzdávají se všeho, co Thrall hlásá Hordě. Stejně jako dvě Alliance, i obě frakce Hordy se setkávají jen zřídka. ale jsou zde někteří orští warloci, kteří by rádi převzali moc nad některými ze sel Hordy a sbírají síly v divočině, aby tak mohli učinit.
Přestože jsou geograficky oddělené, klan Frostwolf v Alterac moutains se podělil osvoji šamanskou kulturu s nezkaženám klanem Mag´har v Outlandu(tedy patří do stejné skupiny)

Východní Horda
Horda východního království zahrnuje Opuštěné, krvavé elfy a někdy i orky, kteří jsou členy Temné Hordy.
Zatím co Thrall osvobodil většinu orků držených v Lordaeronu a přivedl je na Kalimdor, jiné kmeny orků zůstaly ve východním království, především v jížní části ývalých království Azerothu. orští warloci a další kmeny, které odmítají thrallovo vedení jsou nejsilnější v azerothu kolem Burning Steppes a Blasted lands. mnoho z nich raději zůstalo u temného portálu, kudy poprvé vztoupili na Azeroth a někteří warloci se stále snaží proniknout do kouzla, které drží portál na místě. Většina z nich je součástí Temné Hordy následující náčelníka Renda Blackhanda a jsou proti Thrallovi.
Opuštění v Lordaeronu samozřejmě rádi pomáhají Hordě v této oblasti. Nezáleží na tom, jestli jsou orkové zlí nebo dobří- je to vlastně jednodušší, pokud jsou jejich spojenci zlí.
Opuštění jsou formálně spojeni s Hordou, ale slouží jen sami sobě. Jsou mnohem temnější, než jejich spojenci na Kalimdoru. Nebrou Thralla jako svého vládce a některým z nich nezáleží na cti, morálce nebo na jiných rasách. Ne všichni Opuštění jsou zlí, ale většina z nich ano a tak se na ně i pohlíží. Bez zla musí Opuštění tvrdě pracovat na tom, aby ukázali své neutrální(nebo dobré) záměry. Existuje několik dobrých Opuštěných, ale mnoho zlých a jejich vedení je dokonce až zločinecké.
Krvaví elfové pohrdají všemi ostatními rasami, ale připouští, že i když jsou Opuštění rozdílní, jejich cíle jsou celkem stejné. Většina krvavých lefů není duševně nemocných nebo zlých- prostě se rozhodli bojovat ohněm proti ohni. Trpěli nedostatkem Sluneční studny;, vše co potřebovali- a stále potřebují- k životu je tajemná energie, i když většina z nich nejsou mágové. Většina čarodějů krvavých elfů je šílená, stejně jako je zkažená magie, kterou vládnou. Západní Horda si uvědomuje, že krvaví elfové jsou nebezpeční, nestabilní a destruktivní.
I když sousta Opuštěných a někteří krvaví elfové jsou zlí, tato "druhá Horda" není v současné době považována světem za nebezpečí, dokud je Thrall drží pod kontrolou. Královská lékárnická společnost má sice sporné plány, ale stále bojují s Pohromou a nechávají svět z větší části na pokoji(až na pár obchodů s kmenek Grimtotem, šíření moru a zotročování druidů v Ashenvale, mimo jiné)
Zatím není známo, jaký měla bitva o Undercity vliv na pracovní síly společnosti, stejně jako na reputaci Opuštěných a jejich postavení mezi rasami Hordy. Thrall vyslal Kor´kronskou stráž do Undercity, aby tam dávali pozor na Královskou lékárnickou společnost a Rozhovor mezi Kraggoshem(jeden ze strážných) a Faranellem(hlavní lékárník) naznačuje napětí mezi oběma skupinami.


Vztahy mezi skupinami
Vztahy mezi skupinami nejsou vždy zrovna srdečné.Orkové, taureni a lesní trollové Opuštěnýcm nevěří. Mnoho z nich vidí Opuštěné jako zrádce ve vlastním středu, hrající si na spojence, zatímco pomocí kamarádů podporují vlastní cíle. Jsou ostražití v možnostech zrady a dávají si pozor na své nemrtvé spojence.
Jsou zde také rasové nenávisti jako třeba páchnoucí zkažená síla krvavých elfů obtěřuje duchovní smysly taurenů. Orkové, Darkspearští trollové a taureni nedůvěřují krvavým elfům, jejich závislost na magii dělá, že vypadají jako amatéři. Krvaví elfové jsou nebezpeční a rasy Hordy z nich cítí jejich zkažená kouzla. Zejména orkové nadaávají na krvavé elfy, protože je vidí, jak sestupují dolů po schodech stejnou cestou k zatracení, jako kdysi zkažení orkové- cítí z nich pach démonů a ví, jak moc je to pozmění. Krvaví elfové opovrhují nad Hordou jako nad barbary, kteří odmítají pochopit sílu přímo před sebou. Zejména nemají rádi orky, kteří by mohli být dostatečně silní, kteří by dokázali ovládat démony a uvést je pod své vedení.
Od chvíle, kdy orkové pochybují o Opuštěných, stále je sledují. Například ambasador Galavosh byl poslán Thrallem, aby zjistil, jestli jsou Opuštění čestní a opustili své zlé sklony. Galavosh také Opuštěné podezírá.
Zatím co Opuštění se přidali k Hordě z různých důvodů, včetně pomoci od Earthen ring při výrobě léku pro nemrtvé; Sage Truthseeker se však domívá, že zatím co Earth ring má čisté úmysly vůči svým sužovaným bratřím, kdo zná motivace těch, kteří našeptávají do uší rady starších? Věří, že opuštění, kteří se přiali k Hordě mají histirii protkanou lstí. Věří, že pakt byl příliš uspěchán a že Cairne Bloodhoof by byl moudrý, kdyby dbal varování Ogrimmaru. Opuštění nemají v plánu jen tak hodit za hlavu svoje temné dny- připojili se k Hordě, protože ji viděli jako silnější a také povolnější frakci. Zatím co udržují iluzi věrnosti, jejich cíly nejsou stejné jako jejich spojenců.
Thrall a Cairne stále podezřívají Opuštěné, Thrall optevřeně přiznává, že není rád, že se Opuštění připojili k Hordě a očekává jejich zradu, ale prostě potřebovali spojence- i když tito nejsou zcela důveryhodní. Neochotně musel přijmout Opuštěné, protože je potřeboval stejně jako Horda. Mnoho byvatel Durotaru je znepokojeno rostoucím počtem Opuštěných na svém území. Taureni zřídka kdy věří Opuštěným více, než kývnutí nebo míto, kde by složili své shnilé nohy. Jsou méně nadšení přítomností Opuštěných v Thunder Bluff a neochotně tolerují jejich spojenectví. Taureni kladou velký význam na hodnotu života a nemrtví Opuštění jsou urážkou jejich víry. Mají Opuštěné za ohavnost stejně jako všechny nemrtvé. Trollové jsou podezřívaví k Opuštěným a stejně jako každý jiný, mají jen malou důvěru v manipulativní Opuštěné, kterým věří a se kterými je navštěvuje jen neštěstí a spory se spojenci.
Překvapivě, několik Opuštěných se zdá být opravdu oddaných Hordě- vidí hodru jako skupinu vyvrženců, což je něco, co Opuštění respektují. Těchto několik legitimních příznivců Hordy má tedenci soustředit se na stranách Hordy kterou mají rádi- jako warloci nebo kmen Grimtotem. Jiní jsou velmi otevření k urážení Hordy. Opuštění se hezky chovají ke všem rasám Hordy, ale tajně jim dedůvěřují a zesměšňují své spojence. Mají pocit, že horda je složená z brutálních a nevědomých lidí, a jsou pyšní, že zmanipulovali Hordu, aby je přijala. Otevřeně Hordu- zatím- nezradí, ale pomalu nahlodávají pocit klidu a jednoty, který Hodra zažila po třetí válce.
Překvapivě je i pár opuštěných, kteří nevěří vlastnímu druhu, například Roberick Dartfall, Kegan Darkmar, Trevor, and Leonid Barthalomew the Revered. Těmto Opuštěným se zřejmě nelíbí být odsuzováni za činy svého druhu a chtějí být posuzováni jen za své osobní činy. Je zde několik nemrtvých, kteří odešli od Opuštěných hromadně k Argent´s dawn, jako třeba Leonid, nebo ti kteří chtějí odejít, například Trevor.
Podle Thralla, v Zrod Hordy, se Opuštěných spíše ujali.
Ve World of Warcraft:
Ve WoW je nedůvěra ras Hordy k Opuštěným uvedená v dialozích úkolů. V tomto případě, jelikož je věrnost opuštěných zpochybňována, nemohou plnit některé úkoly pro Hordu.
Jedn z hlavních prvků ukazoje rozdíl mezi těmito dvěma "frakcemi". Opuštění a krvaví elfové začínají s přátelsou reputací u undercyty a silvermoonu, ale jenom s neutrální reputací u Ogrimmaru, Thunder Bluff a Darkspearských trollů. Orkové, trollové a taureni začínají ve hře s reputací frendly u jejich frakcí(Ogrimmar, Thunder Bluff a Darkspearští trollové) a s neutrální reputací u Undercity a Silvermoonu. Výraznou vyjímkouk tomuto pravidlu jsou nemrtví Rytíří smrti a taktéž Rytíři smrti krvavých elfů, kteří začínají s přátelskou reputací u orků z důvodu herní mechaniky a nastavení od nepřátelské k přátelské reputaci po dokončení závěrečného úkolu bez ohledu na rasu.
Zatím co většina opuštěných není důveryhodná, Horda i nadále spolupracuje s členy opuštěných, jako například kirith, který byl Trebotovým poručíkem.


Nedostatky

Horda se může zdát nezastavitelnou, ale i ty nejlepší zdi mají svá slabá místa. V minulosti tyto slabé články držely Allianci dál od prohry v Druhé válce.

Divokost
Možná, že největší slabinou celé Hordy je skupina primitivních divochů, svázaných spolu extrémními okolnostmi. Jemnost je pro ně čtyř písmenné slovo a většina z nich raději mluví svými pěstmi. Dokonce i Opuštění jsou krvežízniví a nýchylní k násilí, stejně jako je jejich nedůvěra v kohokoliv jiného. Přestože je krvežíznivost sin´dorei méně zjevná a spíše se zahalují pozlátkem elegance a rafinovanosti, ve skutečnosti si libují v krutosti a smrti stejně jako kterýkoliv z ostatních členských států Hordy.
Mazaná Allinace obecně může vyvolat zuřivost ve skupině a pak se smát, když ty nejlepší plány Hordy padnou ve chvíli, kdy se divoši bezhlavě vrhnou do boje.
Orkové jsou spojeni se svým dědictvím statečných bojovníků, barbarů, démony odchovaných divochů i šamanských spiritistů. i přez skutečnost, že již nejsou pod nadvládou démonů, i nadále může orky ovládat krvežíznivé běsnění. Při zapojení do boje krvežíznivost proudí orky, vrhají se zaslepení děsivým vztekem a sekají sekerami do nepřátel. Ačkoliv se Thrall naučil ovládat, v románů vládce klanů krvežíznivost sám zažívá.
Darkspearští trollové z džungle jsou neochvějně loajální k orkům. I když praktikují woodoo a většina z nic si zachovala svoji divokou přírodní povahu, Thrall je nechá žít na svých hranicích a většinou si mohou dělat co chtějí.
Trollové jsou stejně náchylní k zuřivosti jako orkové.
Ogři jsou jedny z nějmocnějších bytostí, kterí horda shromáždila ale jsou ještě méně důvtipní než orkové. Ogři se pramálo starají o své plány a strategie.
Kultura Opuštěných se rozžhavila doběla nenávistí ke králi lichů a téměř stejně je silná oddanost k jejich královně. I když je zuřivost Opuštěných více intelektuální a kontrolovaná a i když to rozhodně není pravda o všech, v jejich srdci jsou způsobilí být přesně takoví, jací se jeví- zuřící nenasytná armáda kanibalistických zombie, která usiluje o ukončení(alespoň lidských) životů.

Menší počty
I přes jejich sílů hordě chybí počet, který kdysi využíval. Jsou to smolaři a stalo se jednodušším přemoci nepřítele ve větším počtu. Síla je dobrá, ale více i nich je silnější než méně.
Taureni se toulali po Kalimdoru ve velkých počtech. Stálé potyčky s kentaury ale znížily jejich počet. Ve válce s Plamennou legií se zmenšíla populace dokonce ještě víc. Jejich spojejectví s Orky a jejich duchovní síly jsou to, co je zachránilo před vyhynutím. Jejich populace jsou příliš nízké; jeden z jejich hlavních cílů- teď když už se nemusí dívat přes rameno, jestli neútočí kentauři- je vybudouvat zpět jejich obyvatelstvo.


Síly

Fyzická síla
Pokud dáte orka, taurena, čkověka a trpaslíka do jedné místnosti beze zbraní, asi každý si udělá správný odhad, kod odtamtud odejde živý. Přední linie vojsk alliance jsou vždy v nebezpečí před fyzicky zdatnější Hordou. horda se může pochlubit mnoha silnými stránkami své armády; co jim chybí do mobility, to vynahrazují čirou silou.

Vedení
Na rozdíl od alliance, Horda má jednoznačné vládce pro každou rasu reprezentované ve svých řadách a nidko se neptá, proč je Thrall vládcem Hordy. Jasná hiearchie tvoří věci v Hordě trochu více organizovanější, i když mají tu nevýhodu, že se spojili s lidmi, kteří nemají o Hordu zájem a starají se jenom o sebe, s Opuštěnými.Obecně se čí rovnováze orského válečného běsnění s ummem taktiky.
(datadisk Cataclysm) s Thraloovým odchodem z vedení Hordy se objevily náznaky vnitřního boje mezi vládci. Zatím co Garrosh Hellscream byl jmenován náčelníkem, několik dalších vládců vyjádřilo silné znechucení Thrallovým rozhodnutím jmenovat jako svého zástupce Garroshe. Cairne bloodhoof ho v důsledku jeho vzestupu vyzval na souboj, Vol´jin mu skrytě hrozí smrtí a Sylvanas Windrunner se s ním dostala do konfliktu jak na etické tak na taktické úrovni- použití Val´kyr na vyvolání nových vojáků a sněť Opuštěných jako zbraň. Ačkoliv se některé z těchto rozporů časem zlepšíly(nástup k moci Baineho Bloodhoofa a Thrallova intervence s Vol´jinem), stále existují známky trvalého napětí.


Reputace
Pro charaktery hordy je specifické, že je panel reputace s Hordou je skrytý(u těchto postav panel alliance také existuje). To může zlepšit, stejně jako ostatní informace se reputace dá najít ve výpisu charakteru. Jako reputace kartelu Steamwheedlu, získávání reputace Hordy obsahuje získávání reputace pro všech pět frakcí.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama